DataTurkey, ülkenin ekonomik, sosyal, sektörel ve demografik verilerini tek bir erişim noktasında birleştiren ve tamamı Türk karar bilimcileri ve yazılımcıları tarafından geliştirilen bütünleşik bir veri tabanı platformudur.Veriye ulaşmak araştırmacılar için zaman alıcı karmaşık süreçler olabilmektedir. DataTurkey, ulusal istatistik vegösterge sistemimizdeki kurumsal dağınıklık, veriye sınırlı erişim, istatistik kalitesinin düşüklüğü, örgütsel katılıklargibi araştırmacı ve karar alıcıların hayatını zorlaştıran problemlere bir çözüm olarak tasarlanmıştır.Düzenli bir şekilde güncellenen DataTurkey uygulaması sayesinde, 19 muhtelif kurum ve kuruluşun verilerine tekplatformdan ulaşmak, verileri rahatlıkla yönetmek, statik ve dinamik raporlama yapmak, zaman serisi veya panel veritabloları üretmek, göstergeleri grafiklere yansıtmak, tanımlanan tablo ve grafikleri çeşitli formatlarda indirmek vekullanmak, meta veri dosyalarını incelemek mümkün olmaktadır.