Deneme Veritabanları

Communication Source

Communication Source

İletişim ve medya alanlarını kapsayan veritabanı 15 Mayıs 2017 tarihine kadar deneme erişimine açılmıştır.

CINAHL Complete

CINAHL Complete

Hemşirelik, Ebelik, Yardımcı Sağlık Bilimleri ve Sağlık Hizmetleri alanlarını kapsayan veritabanı 15 Mayıs 2017 tarihine kadar deneme erişimine açılmıştır.

Sociology Source Ultimate

Sociology Source Ultimate

Sosyoloji ve sosyal bilimler alanlarını kapsayan veritabanı 15 Mayıs 2017 tarihine kadar deneme erişimine açılmıştır.

Kanunum

Kanunum

Hukuk veritabanı olan Kanunum veritabanı 01 Mayıs 2017 tarihine kadar deneme erişimine açılmıştır.

Türkiye Atıf Dizini

Türkiye’de sağlık bilimleri alanında Ulusal Atıf Tarama dizini olan “Türkiye Atıf Dizini” 05 Nisan 2017 tarihine kadar deneme erişimine açılmıştır.

Erisim adresi: http://www.atifdizini.com/default/tr-index.html
Kayit adresi: http://www.atifdizini.com/search/tr-index.html?s=tıp

Erişim ile ilgili ÖNEMLİ BİLGİLER:

Üniversite içinden, ilgili fakültelerinizdeki her kullanıcının bir kereye mahsus ”yeni kullanıcı” olarak yukarıda bulunan kayıt adresi linkinden kayıt yapması gerekmektedir.

Bu kayıt işlemi tamamlandıktan sonra, kendi oluşturduğunuz kullanıcı adı ve şifre ile her zaman kurum içi/kurum dışı erişim sağlayabilirsiniz.

error: Content is protected !!