Duyurular

CNKI Veritabanları

CNKI veritabanları 06 Temmuz 2017 tarihine kadar deneme erişimine açılmıştır. Veritabanları bilgisi ve erişim linkleri aşağıda yer almaktadır.

China Core Newspapers Full-text Database (CCND): 2000 yılından bu yana Çin’deki temel gazetelerden akademik ve bilgilendirici belgeler toplar. Her gazete ağının, ilgili gazete literatürüne, akademik dergilere, tez ve tezlere, konferans, yıllık kitapçık vb. işlemlere bağlar ve insanlara her haberin arka planını, en son gelişmeleri ve gelişim eğilimlerini bildirir.

http://en.oversea.cnki.net/kns55/brief/result.aspx?dbPrefix=CCND

 

CDFD: Çin’de Çince yayımlanan master tezleri veri tabanıdır.

http://oversea.cnki.net/kns55/brief/result.aspx?dbPrefix=CDFD

 

China Yearbooks Full-text Database (CYFD): Yıllık kitap tam metin veritabanıdır. Temel ulusal koşullar, coğrafya, tarih, siyaset, askeri, diplomasi, hukuk, ekonomi, bilim teknolojisi, eğitim, kültür, spor, tıbbi sağlık, sosyal yaşam, figürler, istatistiksel malzeme, belgesel standart ve yönetmelikler gibi çeşitli alanları kapsar. Ulusal, bölgesel, endüstriyel ve işletmeler gibi çeşitli yıllık kitap türlerinin tam metnini toplar.

http://en.oversea.cnki.net/kns55/brief/result.aspx?dbPrefix=CYFD

 

China Academic Journals Full-text Database: Çin’de yayımlanan Çince akademik makaleleri sunan veritabanıdır.

http://oversea.cnki.net/kns55/brief/result.aspx?dbPrefix=CJFD

Web of Science Eğitim Semineri

Değerli Araştırmacılarımız,

Web of Science (ISI –Web of Knowledge); bibliyometrik araçlarla birlikte araştırmayı izlemeye, analiz etmeye ve görselleştirmeye yarayan; hakemli yayınlardan oluşan makale özü ve atıf veri tabanıdır.

Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından “Web of Science Atıf ve Makale Tarama Eğitimi” düzenlenecektir.

WOS Eğitim Seminer İçeriği:

 • Atıf analizi
 • Dergi atıf indeksi
 • Yazar profile
 • Etki faktörü ve dergi etki değerleri
 • Kümülatif yakınlık (imediacy) indeksi
 • Dergi trend grafiği

Tarih: 20 Mart 2017 Pazartesi

Yer:  Rektörlük Binası, 100. Yıl Salonu

Saat: 14:00 – 16:00

Kayıt : https://goo.gl/forms/Gef4cGt23WXHzB1Y2

Tüm akademik personelimiz ve öğrencilerimiz davetlidir

.

Türkiye Atıf Dizini

Türkiye’de sağlık bilimleri alanında Ulusal Atıf Tarama dizini olan “Türkiye Atıf Dizini” 05 Nisan 2017 tarihine kadar deneme erişimine açılmıştır.

Erisim adresi: http://www.atifdizini.com/default/tr-index.html
Kayit adresi: http://www.atifdizini.com/search/tr-index.html?s=tıp

Erişim ile ilgili ÖNEMLİ BİLGİLER:

Üniversite içinden, ilgili fakültelerinizdeki her kullanıcının bir kereye mahsus ”yeni kullanıcı” olarak yukarıda bulunan kayıt adresi linkinden kayıt yapması gerekmektedir.

Bu kayıt işlemi tamamlandıktan sonra, kendi oluşturduğunuz kullanıcı adı ve şifre ile her zaman kurum içi/kurum dışı erişim sağlayabilirsiniz.

EndNote X8 Eğitim Semineri

Değerli Araştırmacılarımız,

Üniversitemizce lisanslanarak sizlerin kullanımına sunulan, tez/makale yazma, atıf yapma, referans listeleri oluşturma, farklı dergi/tez formatlarına göre düzenleme ve hangi dergilerde yayınlayabileceğinize dair önerilerde bulunma gibi birçok özelliğiyle bilimsel araştırma, makale yazım ve yayın sürecinizde sizlere yardımcı olabilecek EndNote yazılımının etkin kullanımına yönelik olarak Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’nca Eğitim Semineri düzenlenecektir.

Seminer tarih,  yer ve kayıt bilgileri aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Tarih: 07 Şubat 2017, Salı Günü

Saat: 14:00-16:00

Yer: 50. Yıl Salonu, Eczacılık Fakültesi (Tandoğan Kampüsü)

Kayıt : https://researchsoftware.com/tr/seminar

EndNote Eğitim Seminer İçeriği:

 • EndNote ile kişisel bibliyografik veritabanı oluşturma
 • Online veritabanlarında makale arama (WoS, Legal Collection, Library of Congress, PubMed ve erişimi mümkün olan kütüphanelerde)
 • Referans kaydı import seçenekleri (direct export (Google Akademik, Google Books vb.), import filtreleri ve pdf import)
 • Manuel veri girişi (Referans kaydı oluşturma)
 • Tam metin pdf’lerden otomatik kaynakça oluşturma
 • Kişisel EndNote veritabanlarını düzenleme ve yönetme (seçme, sıralama, arama, taşıma, güncelleme… )
 • Tez ve Makalelerde bibliyografya (kaynakça) oluşturma
 • EndNote ile makale yazımı (atıf yapma, referans listesi oluşturma, farklı dergi formatları için düzenleme…)
 • Referans ve Kütüphane paylaşımı
 • EndNote Manuscript matcher özelliği ile makale yayınlamak için en uygun dergi seçimi

Faydalı Linkler:
EndNote Hakkında Ayrıntılı Bilgi               : https://researchsoftware.com/tr/thomson-reuters/endnote
EndNote Sunum ve Broşür                         : https://researchsoftware.com/tr/downloads
Referanslar                                                       : https://researchsoftware.com/tr/clients

TURCADEMY Türkiye Akademik Yayınlar Platformu

TURCADEMY Türkiye Akademik Yayınlar Platformu

TURCADEMY Türkiye Akademik Yayınlar Platformu 28 Şubat 2017 tarihine kadar deneme erişimine açılmıştır.

Web of Science Eğitim Semineri

Değerli Araştırmacılarımız,

Ankara Üniversitesi akademik personeli için Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından “Web of Science Atıf ve Makale Tarama Eğitimi” düzenlenecektir.

Web of Science (ISI –Web of Knowledge); bibliyometrik araçlarla birlikte araştırmayı izlemeye, analiz etmeye ve görselleştirmeye yarayan; hakemli yayınlardan oluşan makale özü ve atıf veri tabanıdır.

Eğitim atıf tarama, dergi etki faktörü alma, kurum ya da şahıs olarak yayın analizi üzerine interaktif olarak gerçekleşecektir.

Yer: Ankara Üniversitesi Rektörlük Binası,100. Yıl Salonu
Tarih: 25 Nisan 2016, Pazartesi Günü
Saat: 14:00 – 16: 00

Tüm akademik personelimiz ve öğrencilerimiz davetlidir.

Web of Science 2016 eğitimi için lütfen kayıt formunu doldurunuz. Form linki: http://goo.gl/forms/aU0QPCalXo

Scopus Eğitim Semineri

Değerli Araştırmacılarımız,

Ankara Üniversitesi akademik personeli için Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından SCOPUS Atıf ve Makale Tarama Eğitimi düzenlenecektir.

Elsevier Scopus, bibliyometrik araçlarla birlikte araştırmayı izlemeye, analiz etmeye ve görselleştirmeye yarayan, hakemli yayınlardan oluşan makale özü ve atıf veri tabanıdır.

Eğitim atıf tarama, dergi etki faktörü alma, kurum ya da şahıs olarak yayın analizi üzerine interaktif olarak gerçekleşecektir.

Katılım için lütfen kayır formunu doldurunuz: http://goo.gl/forms/UknUOFsBDX

Yer: Rektörlük Binası,100. Yıl Salonu
Tarih: 24 Mart 2016, Perşembe Günü
Saat: 14:30 – 16: 00

 
Tüm akademik personelimiz davetlidir.

 
Not: Eğitim yaklaşık 1,5 saat sürecektir.
Katılım ücretsizdir.

EndNote Eğitim Semineri

Değerli Araştırmacılarımız,

Üniversitemizce lisanslanarak sizlerin kullanımına sunulan, tez/makale yazma, atıf yapma, referans listeleri oluşturma, farklı dergi/tez formatlarına göre düzenleme ve hangi dergilerde yayınlayabileceğinize dair önerilerde bulunma gibi birçok özelliğiyle bilimsel araştırma, makale yazım ve yayın sürecinizde sizlere yardımcı olabilecek EndNote yazılımının etkin kullanımına yönelik olarak Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’nca Eğitim Semineri düzenlenecektir. Seminer tarih ve yer bilgisi aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Researchsoftware eğitmenleri tarafından gerçekleştirilecek seminer organizasyonun sorunsuz yürütülebilmesi için https://researchsoftware.com/tr/seminar adresinden kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

Ankara Üniversitesi – Ankara

Tarih             : 15 Şubat 2016, Pazartesi

Saat               : 14:00-16:00

Yer                : Eczacılık Fakültesi 50. Yıl Salonu

EndNote Nedir?

EndNote (Online); kişisel bilgi veritabanlarınızı oluşturarak, bibliyografik bilgileri (örneğin makaleleri, kitapları, dergileri, katalogları, görsel verileri vb.) saklamanıza, düzenlemenize, taramanıza ve paylaşmanıza olanak sağlayan, makale yazım sürecinizde 6000’ in üzerinde farklı bibliyografya (dergi) stili (APA, Harvard, MLA, Turabian v.b.) ile atıf, şekil ve referanslarınızı düzenlemenize yardımcı olan ve çalışmalarınızı yayınlamak için en uygun dergileri öneren özel bir veritabanı ve  bibliyografya yazılımıdır.

EndNote Eğitim Seminer İçeriği:

 • EndNote ile kişisel bibliyografik veritabanı oluşturma
 • Online veritabanlarında makale arama (WoS, Legal Collection, Library of Congress, PubMed ve erişimi mümkün olan kütüphanelerde)
 • Referans kaydı import seçenekleri (direct export (Google Akademik, Google Books vb.), import filtreleri ve pdf import)
 • Manuel veri girişi (Referans kaydı oluşturma)
 • Tam metin pdf’lerden otomatik kaynakça oluşturma
 • Kişisel EndNote veritabanlarını düzenleme ve yönetme (seçme, sıralama, arama, taşıma, güncelleme… )
 • Tez ve Makalelerde bibliyografya (kaynakça) oluşturma
 • EndNote ile makale yazımı (atıf yapma, referans listesi oluşturma, farklı dergi formatları için düzenleme…)
 • Referans ve Kütüphane paylaşımı
 • EndNote Manuscript matcher özelliği ile makale yayınlamak için en uygun dergi seçimi

Faydalı Linkler:
EndNote Hakkında Ayrıntılı Bilgi               : https://researchsoftware.com/tr/thomson-reuters/endnote
EndNote Sunum ve Broşür                         : https://researchsoftware.com/tr/downloads
Referanslar                                                       : https://researchsoftware.com/tr/clients

ANKARA_poster_endnote

Turnitin Programı Eğitim Semineri

Değerli Araştırmacılarımız,

Üniversitemiz tarafından kullanımına sunulan Tez ve Öğrenci Ödevlerinin kontrolünde kullanılan Turnitin Akademik İntihali Engelleme Yazılımının kullanımına yönelik olarak Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’nca Tanırım ve Eğitim Semineri düzenlenecektir.

Eğitim seminerine kayıt olmak için lütfen aşağıda linki verilen formu doldurunuz.

NOT: Formu daha önce doldurduysanız tekrar kayıt olmanıza gerek yoktur.

https://docs.google.com/forms/d/1ayhyFyRx0oE2pWUJtseoWLsUsr7nucbDNHNtv4abxsE/viewform?usp=send_form

Eğitim içeriği, yer ve tarih bilgisini ekte görebilirsiniz.

TARİH:            12 Şubat 2016, Cuma

YER:                REKTÖRLÜK BİNASI 100. YIL KONFERANS SALONU

SAAT:              14.30 – 16.30

EĞİTİMCİ:       Serdinç KAYA

 

-İntihal Nedir? Dünyadan Örneklerle İntihalin Tanımı

-iThenticate Programı Nedir? Nasıl Çalışır? Kapsamı ve Özellikleri Nelerdir?

-Bilimsel Makaleler için iThenticate Kullanımı ve Kullanıcı Profili

-iThenticate Kullanımı ile ilgili Demo Çalışması

ARA

-Turnitin Programının iThenticate’den Farkı ve Kapsamı nedir?

-Turnitin Programı Nedir? Nasıl Çalışır? Kapsamı ve Özellikleri Nelerdir?

-Turnitin ile öğrencilerde “intihal” farkındalığının oluşturulması

-Turnitin Kullanımı ile ilgili Demo Çalışması

Ankara_Universitesi_Egitim_Duyurusu

Ebrary Academic Complete Eğitim Semineri

Değerli Araştırmacılarımız,

Üniversitemizce lisanslanarak sizlerin kullanımına sunulan, 100.000’in üzerinde elektronik tam metin kitap içeren Ebrary Academic Complete E-Kitap veritabanı, Ebrary firmasına ait 20 akademik koleksiyonu kapsamaktadır

Zengin koleksiyonu ile sizlere yardımcı olabilecek veri tabanının etkin kullanımına yönelik olarak Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığınca Eğitim Semineri düzenlenecektir. Eğitime katılmak için lütfen aşağıda linki verilen formu doldurunuz.

NOT: Daha önce kayıt olmuşsanız yeniden kayıt yapmanıza gerek yoktur.

https://docs.google.com/forms/d/1yY2HFo1lWzyVCu7SelRiPXsnzh1tFRj2vh_hJJA7huE/viewform

Seminer tarih ve yer bilgisi aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Ankara Üniversitesi – Ankara

Tandoğan Kampüsü

Tarih : 6 Ekim 2015, Salı Günü

Saat : 14:00 – 16:00

Yer : Bayer Salonu (Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Binası)

error: Content is protected !!