CNKI Veritabanları

CNKI veritabanları 06 Temmuz 2017 tarihine kadar deneme erişimine açılmıştır. Veritabanları bilgisi ve erişim linkleri aşağıda yer almaktadır.

China Core Newspapers Full-text Database (CCND): 2000 yılından bu yana Çin’deki temel gazetelerden akademik ve bilgilendirici belgeler toplar. Her gazete ağının, ilgili gazete literatürüne, akademik dergilere, tez ve tezlere, konferans, yıllık kitapçık vb. işlemlere bağlar ve insanlara her haberin arka planını, en son gelişmeleri ve gelişim eğilimlerini bildirir.

http://en.oversea.cnki.net/kns55/brief/result.aspx?dbPrefix=CCND

 

CDFD: Çin’de Çince yayımlanan master tezleri veri tabanıdır.

http://oversea.cnki.net/kns55/brief/result.aspx?dbPrefix=CDFD

 

China Yearbooks Full-text Database (CYFD): Yıllık kitap tam metin veritabanıdır. Temel ulusal koşullar, coğrafya, tarih, siyaset, askeri, diplomasi, hukuk, ekonomi, bilim teknolojisi, eğitim, kültür, spor, tıbbi sağlık, sosyal yaşam, figürler, istatistiksel malzeme, belgesel standart ve yönetmelikler gibi çeşitli alanları kapsar. Ulusal, bölgesel, endüstriyel ve işletmeler gibi çeşitli yıllık kitap türlerinin tam metnini toplar.

http://en.oversea.cnki.net/kns55/brief/result.aspx?dbPrefix=CYFD

 

China Academic Journals Full-text Database: Çin’de yayımlanan Çince akademik makaleleri sunan veritabanıdır.

http://oversea.cnki.net/kns55/brief/result.aspx?dbPrefix=CJFD