Sayısal Kitap

Sayısal Kitap Türkçe e-kitap veritabanı 31 Aralık 2017 tarihine kadar Ankara Üniversitesi deneme erişimine açılmıştır.

Deneme erişim adresi:  www.sayisalkitap.com