De Gruyter Hukuk Koleksiyonu

“De Gruyter” veri tabanı hukuk koleksiyonu  31 Mayıs 2018 tarihine kadar Ankara Üniversitesi deneme erişimine açılmıştır.

  • Großkommentar AktG Online (Commentary on the German Stock Corporation Act Online)

Erişim adresi: https://www.degruyter.com/view/db/gkao

Alman Sermaye Piyasası Kanunu hakkındaki mevcut bilgi kaynağı olup hem akademisyenler hem de avukatlık yapanların yararlanabileceği bilgiler içermektedir. Ayrıca Avrupa Birliği’nin gerek şirketler yasası gerekse Sermaye Piyasası üzerinde gittikçe artan önem ve etkisini de dikkate almaktadır.

 

  • JURA-Kartei Online (Law Card File Index Online)

Erişim adresi: https://www.degruyter.com/view/db/jk

Alman Kamu Hukuku, Medeni Hukuk, Ceza Hukuku alanlarında verilmiş örnek mahkeme kararlarını inceleyen ve açıklayan bir kaynaktır.

 

  • Leipziger Kommentar StGB Online (The Leipzig Commentary on the German Criminal Code, Online)

Erişim adresi: https://www.degruyter.com/view/db/lko

Alman Ceza Kanunu hakkındaki detaylı kaynaklardan biri olan veritabanı, hem akademisyenlerin hem de avukatların yararlanabileceği geçmişten bugüne kadar pek çok konuda karşılaştırmalı analizler içeren bir kaynaktır.

  • Löwe-Rosenberg StPO Online (The Löwe-Rosenberg Commentary on German Criminal Procedure Online)

Erişim adresi: https://www.degruyter.com/view/db/lro

Alman ceza prosedürleri hakkında okuyucuların her türlü sorusuna cevap bulabileceği, yasaların yorumlanması, tartışma ve sorulara çözümler içeren bir rehber kaynağıdır.

  • Staub HGB Online(The Staub Commentary on the German Commercial Code Online)

Erişim adresi:  https://www.degruyter.com/view/db/stho

Alman ticaret hukukunu her yönüyle ele almakta olan bu veritabanı alanındaki en kapsamlı kaynaklardan birisidir