SAGE Research Methods

SAGE Research Methods veri tabanı 1 Haziran 2018 tarihine kadar Ankara Üniversitesi deneme erişimine açılmıştır.

SAGE Research Methods

SAGE Research Methods Cases

SAGE Research Methods Datasets

SAGE Research Methods Video: Practical Research And Academic Skills

SAGE Research Methods Video

SAGE Research Methods,

  • 1.000’in üzerinde kitap, referans çalışma ve dergi makalesi,
  • 550’nin üzerinde gerçek araştırma projelerine dayalı vaka çalışması,
  • 120’nin üzerinde öğrencilerin pratik yaparak veri analizi konusunda uzmanlaşmasını sağlayacak öğretim veri kümesi ve kısa süre içinde sunulacak ve araştırma yöntemleri, istatistik ve değerlendirmeyi hayata geçirecek olan 120+ saatlik eğitim amaçlı videodan oluşan kapsamlı bir veritabanıdır.
  •  Kaynaklar, araştırma becerileri eğitimini her açıdan işlemektedir ve araştırma sürecinin her adımında öğrenci ve araştırmacıları destekleyebilmenize yardımcı olacaktır.