Micromedex Veritabanı deneme erişimine açılmıştır.

MICROMEDEX MODÜLLERİ  18 Ağustos 2018’e kadar erişiminize açılmıştır.

Veritabanına erişimde gerekli olan kullanıcı adı ve şifre bilgisi için lütfen tıklayınız.

 

Drugdex®

Dünyanın en geniş ilaç veritabanıdır. Tam referanslı, dozaj bilgisini de içeren tarafsız içeriktir. Farmakokinetik detaylar, uyarılar, etkileşimler, karşılaştırmalı ilaç etkileri, endikasyon içi, endikasyon dışı ve klinik uygulamalar ile kapsamlı ilaç kaynağıdır. Uluslararası ilaçları, FDA onaylı ve reçetesiz preparatları kapsar.

 

Poisindex®

En detaylı ve geniş Toksikolojik bilgi bankasıdır. Yüzlerce, binlerce ticari, farmasötik ve biyolojik madde için içerik bilgilerini tanımlar ve sağlar. Klinik etkileri, tedavileri, toksisite aralığını ve daha fazlasını belirleyen 1.000+ ayrıntılı yönetim/tedavi protokolü sunar.

 

Complete Drug Interactions®

Alerjik tepkimeler ile birlikte ilaç-ilaç, ilaç-gıda, ilaç-hastalık, ilaç-etanol  ve ilaç-laboratuvar etkileşimlerini tarar ve tanımlar. İlaç-bitki etkileşimleri ile hamilelik ve emzirme uyarıları da kapsamı dahilindedir.