Proquest Deneme Erişimi

Altı Proquest ürününden oluşan veritabanları 27 Eylül 2018 tarihine kadar Ankara Üniversitesi deneme erişimine açılmıştır.

 

Documents on British Policy Overseas

İngiltere’nin dış politika talimatları, mektuplar ve notlar, iş raporları ve daha fazlası dahil olmak üzere uluslararası ilişkilerle ilgili on binlerce ABD hükümet belgesini içeriyor. Bu birincil kaynak materyaller Britain’s Foreign and Commonwealth Office (FCO) resmi tarihçileri tarafından seçilmiştir.

Bu veritabanı üç içeriği kapsamaktadır:
-British Documents on the Origins of War (1898-1914)
-Documents on British Foreign Policy (1918-1939)
-Documents on British Policy Overseas (1946-present)

Erişim : https://search.proquest.com/dbpo/index?accountid=8319

 

DRAMA TEXTS

Drama Text Collection, drama temellerini öğretmek isteyen herhangi bir kurum için dramatik metinlerin temel bir koleksiyonudur. 7.500’den fazla oyunla, Drama Text Collection herhangi bir edebi ya da teatral eğitim için gerekli olan eserlerin yanısıra, Batının temel eserlerini kapsayan dramatik bir yazıya sahiptir. Kullanıcılar onüçüncü yüzyılın sonlarından yirminci yüzyılın başlarına kadar Ben Jonson, Aphra Behn ve Oscar Wilde gibi İngiliz dilindeki dramatistlerden, Lynn Riggs’den Jeannie Barroga’ya kadar ABD’nin dramatik duyarlılıklara katkıda bulunan çeşitli etnik gruplara kadar erişebilirler.

Erişim : http://collections.chadwyck.com/?instit1=ankara&instit2=welcome

 

HOUSE OF COMMONS PARLIAMENTARY PAPERS

House of Commons Parliamentary Papers, araştırmacıların tarihsel ve modern olaylar üzerindeki İngiliz bakış açısını keşfetmeleri için üç yüz yılık yetkili ve geniş devlet dokümanları arşivine erişim sağlamaktadır. House of Commons Parliamentary Papers bu dokümanları eksiksiz olarak birleştiren tek kaynaktır. Araştırmacılar bu kaynak ile kesintisiz bir şekilde 18.yy, 19.yy, 20.yy ve 21.yy dokümanlarına erişim sağlayabilmektedir.

Erişim : https://parlipapers.proquest.com/parlipapers/search/basic/hcppbasicsearch?accountid=8319

 

HISTORICAL NEWSPAPER : U.S. MAJOR DAILIES

Yüzyıllardır, gazeteler sadece önemli olaylar hakkındaki gerçekleri değil aynı zamanda günlük yaşamın sesleri ve kokularını yakalamak için önemli kaynaklar olmuşlardır. ProQuest Historical Newspapers gündelik kaşifler ve ciddi araştırmacıların tarihe tanıklık etmeleri için yüzyıllar gerisine digital olarak yolculuk etmelerine imkan tanır.  ProQuest Historical Newspaper: U.S. Major Dailies; En saygın beş ulusal ve bölgesel gazeteye erişim sağlar: The New York Times, Washington Post, Los Angeles Times, Chicago Tribune ve Wall Street Journal.

Erişim : https://search.proquest.com/hnpusmajordailies/index?accountid=8319

 

HISTORICAL NEWSPAPER: INTERNATIONAL COLLECTION

Araştırma için en çok aranan 50 gazeteden oluşan eşsiz bir dijital arşive sahiptir. Yüzyıllardır, gazeteler sadece önemli olaylar hakkındaki gerçekleri değil aynı zamanda günlük yaşamın sesleri ve kokularını yakalamak için önemli kaynaklar olmuşlardır. ProQuest Historical Newspapers gündelik kaşifler ve ciddi araştırmacıların tarihe tanıklık etmeleri için yüzyıllar gerisine digital olarak yolculuk etmelerine imkan tanır.

Erişim : https://search.proquest.com/hnpinternationalcoll/index?accountid=8319

International Newspapers
• ProQuest Historical Newspapers: Chinese Newspapers Collection—1832-1953
• ProQuest Historical Newspapers: South China Morning Post— 1903-1998*
• ProQuest Historical Newspapers: The Globe and Mail—1844-2014*
• ProQuest Historical Newspapers: The Guardian (1821-2003) & The Observer—(1791-2003)
• ProQuest Historical Newspapers: Irish Times (1859-2015*) & Weekly Irish Times—(1876-1958)
• ProQuest Historical Newspapers: Jerusalem Post—1932-2008
• ProQuest Historical Newspapers: The Korea Times—1956-2016
• ProQuest Historical Newspapers: The Scotsman—1817-1950
• ProQuest Historical Newspapers: The Times of India—1838-2008*
• ProQuest Historical Newspapers: Toronto Star—1894-2015*

 

PERIODICALS ARCHIVE ONLINE

Periodicals Archive Online beşeri bilimler ve sosyal bilimler alanlarındaki elektronik dergilerin bilimsel dergilerin başlıca arşividir. Periodicals Index Online içerisinde indekslenmiş her geçen gün artan sayıdaki dergilerin tam metinlerine erişim sağlamaktadır.

Erişim: https://search.proquest.com/pao/index?accountid=8319

KONU BAŞLIKLARI:
•Tarım
•Eski Uygarlıklar
•Antrapoloji/Etnoloji
•Uygulamalı Sanatlar
•Arkeoloji
•Mimarlık
•Alan Çalışmaları – Afrika
•Alan Çalışmaları – Asya
•Alan Çalışmaları- Avusturalya
•Alan Çalışmaları – Avrupa
•Alan Çalışmaları – Orta Doğu
•Siyah Çalışmalar
•İşletme
•Ekonomi
•Eğitim
•Güzel Sanatlar
•Folklor
•Coğrafya
•Tarih (Genel)
•Tarih (Amerika)
•Beşeri Bilimler
•Yahudi Çalışmaları
•Hukuk
•Kütüphane/Enformasyon Bilimi
•Dil/Filoloji
•Edebiyat
•Müzik
•Performans Sanatları
•Felsefe
•Siyasi Bilimler
•Psikoloji
•Yerel Yönetimler
•Din/Teoloji
•Sosyal Hukuk
•Sosyal Bilimler
•Sosyoloji
•Kadın Çalışmaları