Web of Science Kullanıcı Eğitim Semineri

Bibliyometrik denetim aracı olan Web of Science kullanıcı eğitimi akademik personele ve öğrencilerine yönelik olarak 12 Ekim 2018  saat 14:00’de Üniversitemiz Eczacılık Fakültesi Bayer Salonu’nda gerçekleştirilecektir.

Lütfen kayıt için tıklayınız!

Science Citation Index Expanded (SCIE), Social Science Citation Index (SSCI) ve Arts and Humanities Citation Index (AHCI) gibi temel indekslerden olan bilim dünyasi tarafından kullanılan ve akademik yükselmelerde kabul gören Web Of Science eğitimi konuları aşağıdaki gibidir.

  • Nasıl atıf raporu oluştururum?
  • Yanlış tanımlı kayıtlarımı nasıl düzeltebilirim?
  • H index’imi nasıl görebilirim?
  • Belirli bir yıla ait atıf kayıtlarımı nasıl görebilirim?
  • Makalemi hangi dergide yayınlatabilirim?
  • Alanımdaki dergilerin etki faktörü nedir?
  • Kimlerden finansal (fon) destek sağlayabilirim?
  • Çalışma alanımda dünyada neler yapılmış?
  • Kimlerle ortak çalışma yapabilirim?