De Gruyter e-Dergi Deneme Erişimi

De Gruyter veritabanı 2018 e-dergileri  31 Aralık 2018 tarihine kadar Ankara Üniversitesi deneme erişimine açılmıştır.

Erişim linki: https://www.degruyter.com/journals

Erişimi sağlanan dergilerin listesi için tıklayınız!

 • 353 abonelik bazlı dergi + 600‘den fazla açık erişimli dergi
 • 221 – İngilizce olarak yayınlanan dergilerin sayısı (353 dergi arasından)
 • 94 dergi Fen Bilimleri, Teknoloji ve Tip, 259 dergi ise Sosyal ve Beşeri Bilimler alanlarında
  yayınlanmaktadır.
 • 110 – Clarivate Analytics 2018 Atif Raporunda listelenen dergilerin sayısı (etki faktörü
  yükselen dergilerin sayısı ise 72’dir)
 • Dergilerimiz Web of Science, Scopus, Compendex, JGate and ProQuest de dahil olmak üzere
  460 farklı indeksleme servisine dahil edilmektedir.
 • Dergilerimize kesintisiz ve sürekli erişim Portico tarafından verilen arşivleme hizmeti
  sayesinde garantilenmiş olup yatırımınız koruma altına alınmıştır.