Kanunum Veritabanı Deneme Erişimi

Kanunum veritabanı  30 Kasım 2018 tarihine kadar Ankara Üniversitesi deneme erişimine açılmıştır.

Erişim linki: www.kanunum.com

Kanunum.com Türk mevzuatı, yüksek yargı kararları, bazı ilk derece ve istinaf mahkemesi kararları, AİHM kararları, çeşitli idari kurum kararları (Maliye Özelgeleri vb.), çeşitli regülasyon kurum karar (Rekabet Kurulu vb.), yayın ve bildirimleri, T.B.M.M. Tutanak ve Komisyon Raporları arşivi ve Resmi Gazete arşivinden oluşan, güncellenen ve içinde arama yapılabilen çevrimiçi elektronik bir veri tabanıdır.

Yasama

 • ✔ Temel Mevzuat (Kanun, KHK)
 • ✔ Komisyon Raporları / Gerekçeler
 • ✔ Kanun Tasarıları
 • ✔ Mülga Arşivi

Yargı

 • ✔ Anayasa Mahkemesi Kararları
 • ✔ 2.400.000’e yakın Yargıtay Kararı
 • ✔ 45.000’e yakın Danıştay Kararı
 • ✔ 28.000’e yakın Hukuk Mahkemesi (Asliye Ticaret, Fikrî ve Sınaî Haklar gibi) Kararı YENİ
 • ✔ 20.000’e yakın Sayıştay Kararı
 • ✔ 7.000’e yakın İstinaf (Bölge Adliye Mahkemeleri) Kararı YENİ
 • ✔ AİHM Kararları

Yürütme/İdari

 • ✔ 14.000’e yakın Yönetmelik
 • ✔ 5.000’e yakın Tebliğ
 • ✔ 14.000’e yakın Özelge/Mukteza
 • ✔ Maliye Sirkülerleri
 • ✔ Rekabet Kurumu Kararları
 • ✔ Sermaye Piyasası Kurulu İlke Kararları
 • ✔ Kamu İhale Kurumu Kararları
 • ✔ Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararları
 • ✔ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Kararları
 • ✔ Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Kararları

Diğer

 • ✔ Bazı Özel Bültenler
 • ✔ Resmi Gazete
 • ✔ Tutanak Dergi
 • ✔ Komisyon Tutanak ve Rapor
 • ✔ KAP Bildirimleri YENİ