Proquest Health Research Premium Collection – Deneme Erişimi

 • Kanunum veritabanı  30 Kasım 2018 tarihine kadar Ankara Üniversitesi deneme erişimine açılmıştır.

  Erişim linki: www.kanunum.com

  Kanunum.com Türk mevzuatı, yüksek yargı kararları, bazı ilk derece ve istinaf mahkemesi kararları, AİHM kararları, çeşitli idari kurum kararları (Maliye Özelgeleri vb.), çeşitli regülasyon kurum karar (Rekabet Kurulu vb.), yayın ve bildirimleri, T.B.M.M. Tutanak ve Komisyon Raporları arşivi ve Resmi Gazete arşivinden oluşan, güncellenen ve içinde arama yapılabilen çevrimiçi elektronik bir veri tabanıdır.

  Yasama

  • ✔ Temel Mevzuat (Kanun, KHK)
  • ✔ Komisyon Raporları / Gerekçeler
  • ✔ Kanun Tasarıları
  • ✔ Mülga Arşivi

  Yargı

  • ✔ Anayasa Mahkemesi Kararları
  • ✔ 2.400.000’e yakın Yargıtay Kararı
  • ✔ 45.000’e yakın Danıştay Kararı
  • ✔ 28.000’e yakın Hukuk Mahkemesi (Asliye Ticaret, Fikrî ve Sınaî Haklar gibi) Kararı YENİ
  • ✔ 20.000’e yakın Sayıştay Kararı
  • ✔ 7.000’e yakın İstinaf (Bölge Adliye Mahkemeleri) Kararı YENİ
  • ✔ AİHM Kararları

  Yürütme/İdari

  • ✔ 14.000’e yakın Yönetmelik
  • ✔ 5.000’e yakın Tebliğ
  • ✔ 14.000’e yakın Özelge/Mukteza
  • ✔ Maliye Sirkülerleri
  • ✔ Rekabet Kurumu Kararları
  • ✔ Sermaye Piyasası Kurulu İlke Kararları
  • ✔ Kamu İhale Kurumu Kararları
  • ✔ Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararları
  • ✔ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Kararları
  • ✔ Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Kararları

  Diğer

  • ✔ Bazı Özel Bültenler
  • ✔ Resmi Gazete
  • ✔ Tutanak Dergi
  • ✔ Komisyon Tutanak ve Rapor
  • ✔ KAP Bildirimleri YENİ

  ProQuest’s Health & Medical Collection veritabanı  16 Aralık 2018 tarihine kadar Ankara Üniversitesi deneme erişimine açılmıştır.

Erişim linki için TIKLAYINIZ!

Tıp alanında güncel bilgilere erişmek bu alanda faaliyet gösteren araştırmacılar, öğrenciler ve tıp profösyonelleri için çok önemlidir. Health Research Premium Collection, tıp alanındaki önemli çeşitli kaynaklara erişimi sağlamaktadır. Health Research Premium Collection tıp dergileri, kanıta dayalı kaynaklar ve tam metin tezlerden oluşan geniş kapsamlı bir içeriğe erişimi sağlamaktadır. Veritabanı farklı veritabanını kapsamaktadır.

ProQuest’s Health & Medical Collection, geniş kapsamlı biyomedikal yayın içeriğine sahiptir.
Medical Databases, pediatri, nöroloji, solunum hastalıkları, diş hekimliği, anesteziyoloji ve diğerleri dahil olmak üzere tüm sağlık disiplinlerini kapsayan içerikli klinik ve biyomedikal dergi koleksiyonu.
ProQuest’s Nursing & Allied Health Database, hemşirelik, yardımcı sağlık personeli, alternatif ve tamamlayıcı tıp ve daha birçok konu alanına yönelik içerik sunmaktadır.
ProQuest’s Health Management Database, tıp kurumları işletmeciliğine yönelik içerik sunmaktadır.
ProQuest’s Psychology Database, öncü psikoloji ve psikosomatik alanlarına yönelik yayınları içermektedir.
ProQuest’s Public Health Database, halk sağlığı alanındaki klinisyenler, araştırmacılar, öğretim görevlileri ve öğrencilere yönelik geniş kapsamlı yayın içeriği sunmaktadır.
ProQuest’s Family Health Database, kadın sağlığı, spor yaralanmaları, beslenme, ebelik, dişçilik, göz sağlığı gibi birçok konu başlığında dergi ve magazin içermektedir.
MEDLINE®, U.S. National Library of Medicine (NLM) tarafından hazırlanan bibliyografik veritabanıdır. Bu veritabanı Medical Subject Headings (MeSH®) konu başlıklarıbna göre ile indekslenmiş milyonlarca yayın içermektedir.

Başlıca Dergiler:
•The Lancet
•The New England Journal of Medicine
•Journal of the National Cancer Institute
•Journal of Clinical Investigation
•American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine
•The American Journal of Psychiatry
•Journal of American Medical Association
•Diabetes
•Canadian Medical Association. Journal; CMAJ
•Rheumatology
•American Journal of Public Health

İçerdiği Konu Başlıkları:
· Anatomy
· Biochemistry
· Cardiovascular diseases
· Communicable diseases
· Dermatology
· Digestive diseases
· Endocrine diseases
· Geriatrics, dentistry
· Gynecology
· Hemic diseases
· Immunology
· Lymphatic diseases
· Microbiology
· Musculoskeletal diseases
· Nervous system
· Obstetrics
· Ophthalmology
· Otolaryngology
· Parasitology
· Pathology
· Pediatrics
· Pharmacology
· Physiology
· Psychiatry
· Respiratory diseases
· Surgery
· Urogenital diseases