Açık Erişim Arşivler

Açık Erişim Dünyasından…

Açık Erişim Nedir?

Ankara Üniversitesi Açık Arşiv Sistemi

ANKOS Açık Erişim ve Kurumsal Arşivler Çalışma Grubu

Atatürk Üniversitesi Açık Arşivi

Atılım Üniversitesi Kurumsal Arşivi

CiteSeer : Scientific Literature Digital Library and Search Engine

DOAJ (Directory of Open Access Journals)

DOAB (Directory of Open Access Books)

DRIVER search portal! : Networking European Scientific Repositories

E-Print Network : Search thousands of e-prints in scientific and technical disciplines

Enerji, Su Kaynakları ve Çevre Haber Bülteni

FindArticles

Gazi Üniversitesi Açıkarşiv Sistemi

Google Scholar

GrayLit Network : A science Portal of Technical Reports

Hacettepe Üniversitesi Açık Erişim Arşivi

MagPortal.Com : Search for Magazine Articles

OAIster : 617 farklı kurumun akademik içerikli (çeşitli disiplinlerde) 7,115,423 adet çalısmasına bu adresten erişebilirsiniz. Kitap, tez, makale, rapor vb.

Open Access to Scientific Literature

Open Archive Initiative

Registry of Open Access Repositories (ROAR)

Scirus : Scirus is the most comprehensive science-specific search engine on the Internet

Supporting Open Access

The Directory of Open Access Repositories – OpenDOAR

TBMM Kütüphane ve Arşiv Başkanlığı Osmanlıca Kitaplar

TBMM Yasama Komisyon Raporları

Türk Yoğun Bakım Derneği Dergisi / Journal of the Turkish Society of Intensive Care

Türkderm – Deri Hastalıkları ve Frengi Arşivi

Journal of Clinical Research in Pediatric Endocrinology

Molecular Imaging and Radionuclide Therapy

Türk Oftalmoloji Dergisi / Turkish Journal of Ophthalmology

Türk Dermatoloji Dergisi / Turkish Journal of Dermatology

Haseki Tıp Bülteni / The Medical Bulletin of Haseki

Türk Osteporoz Dergisi / Turkish Journal of Osteoporosis

Turkish Journal of Endocrinology and Metabolism

Güncel Pediatri / The Journal of Current Pediatrics

Türk Nöroloji Dergisi / Turkish Journal of Neurology

Viral Hepatit Dergisi / Viral Hepatitis Journal

Nükleer Tıp Seminerleri / Nuclear Medicine Seminars

The Journal of Pediatric Research

Turkish Journal of Obstetrics and Gynecology

Türk Uyku Tıbbı Dergisi / Journal of Turkish Sleep Medicine

Üroonkoloji Bülteni / Bulletin of Urooncology

Journal of Urological Surgery

Kadın ve İşlevsel Üroloji Bülteni / Bulletin of Female and Functional Urology

Meandros Medical and Dental Journal

error: Content is protected !!