Kütüphanelerarası İşbirliği Protokolleri

Ankara Üniversitesi – Gazi Üniversitesi Kütüphanelerarası İşbirliği Protokolu

Ankara Üniversitesi – Bilkent Üniversitesi Kütüphanelerarası İşbirliği Protokolu

Ankara Üniversitesi – Ortadoğu Teknik Üniversitesi Kütüphanelerarası İşbirliği Protokolu

Ankara Üniversitesi – Atılım Üniversitesi Kütüphanelerarası İşbirliği Protokolu

Ankara Üniversitesi – Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Kütüphanelerarası İşbirliği Protokolu

Ankara Üniversitesi – Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Kütüphanelerarası İşbirliği Protokolu

Ankara Üniversitesi – Başkent Üniversitesi Kütüphanelerarası İşbirliği Protokolu

Ankara Üniversitesi – Çankaya Üniversitesi Kütüphanelerarası İşbirliği Protokolu

Ankara Üniversitesi – Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Kütüphanelerarası İşbirliği Protokolu

Ankara Üniversitesi – Anayasa Mahkemesi Kütüphanelerarası İşbirliği Protokolu

Ankara Üniversitesi – Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Kütüphanelerarası İşbirliği Protokolu

Ankara Üniversitesi – Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kütüphanelerarası İşbirliği Protokolu

 **Kütüphaneler arası işbirliği formu İNDİR

***İlgili Protokollerden sadece öğretim üyeleri yararlanabilir. Bu protokoller harici ödünç istekleriniz için aşağıdaki yönergeyi izleyiniz.

————————————————————————————————————————————————————-

Kütüphaneler Arası Ödünç Verme

KÜTÜPHANE ADI TELEFON E-MAİL İLGİLİ PERSONEL
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi (0312) 310 32 80 nadiye.tuna@ankara.edu.tr Nadiye TUNA
Eczacılık Fakültesi (0312) 203 30 33 mahmat@ankara.edu.tr Hacer ÖZKILIÇ
Eğitim Bilimleri Fakültesi (0312) 363 33 50 / 7203 Mustafa.Karatas@agri.ankara.edu.tr Mustafa KARATAŞ
Hukuk Fakültesi (0312) 595 50 00 / 2299 fuat.turker@law.ankara.edu.tr Fuat TÜRKER
İlahiyat Fakültesi (0312) 2126800 / 1209 uluisik@divinity.ankara.edu.tr Burhan ULUIŞIK
İletişim Fakültesi (0312) 3197714 / 223 htokay@ankara.edu.tr Hülya TOKAY
Sağlık Bilimleri Fakültesi (0312) 319 50 18 / 1173 – 0506 413 3300 hatipoglu@ankara.edu.tr Serap HATİPOĞLU
Siyasal Bilgiler Fakültesi (0312) 595 12 51 – 0505 280 7900 tarlakaz@politics.ankara.edu.tr ARİF COŞKUN TARLAKAZAN
Spor Bilimleri Fakültesi (0312) 600 01 00 / 1633 seten@ankara.edu.tr Ahmet SETEN
Tandoğan Öğrenme Merkezi Kütüphanesi (0312) 2126720 / 1561 kagac@science.ankara.edu.tr Selim KARAAĞAÇ
Veteriner Fakültesi (0312) 3170315 / 4297 zbudak@ankara.edu.tr Zübeyde BUDAK

 

Amaç

Bu talimat Kütüphanelerarası işbirliği, ILL (Inter Library Loan) Ankara Üniversitesi Fakülte Kütüphaneleri’nde bulunmayan kitap/makalelerin, Türkiye’deki diğer üniversite ve araştırma kütüphanelerinden ödünç alınabilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

Bu hizmetten yararlanmak isteyen kullanıcılarımızın izleyeceği yöntemi ve uymaları gereken kuralları kapsar.

Uygulama

-Bu hizmetten Üniversitemiz akademik personeli yararlanabilmektedir.

-İstekte bulunulmadan önce kaynağın koleksiyonumuzda olup olmadığı Çevrimiçi Katalog‘dan kontrol edilmelidir.

-ILL işlemi tamamen istek yapılacak kütüphanenin ödünç verme politikasına göre yürütülür (aynı anda en fazla kaç kitabın ne kadar süreyle ödünç alınabileceği)

-Dergiler, danışma kaynakları, tezler, reserve birimindeki kitaplar ve üzerinde ödünç verilmez ibaresi bulunan kitaplar için yapılan istekler geçersiz sayılır.

-ILL yoluyla Ödünç alınan kitaplar, ilgili kurum tarafından istekte bulunulan fakülte kütüphanemize gönderilir. Kullanıcılarımız gelen kitapları yine istekte bulunulan fakülte kütüphanemizden teslim alabilirler. ILL kapsamında ödenen tüm fotokopi ve kargo ücretleri istekte bulunan kullanıcıya aittir.

-Kullanım süresi biten kitaplar, teslim tarihinden en az üç gün önce kütüphanemize eksiksiz ve yıpratılmamış halde teslim edilmelidir.

-Kitabın zamanında iade edilmemesi veya kaybedilmesi durumunda, yayının ödünç alındığı kütüphanenin kuralları geçerlidir.

Bu hizmetten yararlanmak isteyen kullanıcılarımızın üye oldukları Fakülte/Enstitü kütüphanesine şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Diğer Kütüphanelerin Ankara Üniversitesi Kütüphanesinden Yararlanma Koşulları;

1. İstekte bulunulmadan önce kitabın Ankara Üniversitesi Kütüphanesi koleksiyonunda olup olmadığı Çevrimiçi Katalog dan taranarak kontrol edilmelidir.

a) Müracaat eserleri, (sözlük, ansiklopedi, indeks, vb.),

b) Süreli yayınlar (dergi, gazete, haber bülteni, vb.),

c) Ders kitapları,

d) Ayırtılmış (rezerv) kitaplar,.

f) Basılı ya da basılı olmayan lisans ve lisansüstü tezler,

g) Atlas, harita, film,slâyt gibi gör-işit malzemeler.

gibi kaynaklar ödünç verilmez.

2. Kütüphanemizden kitap ödünç almak isteyen araştırmacılar, bağlı bulundukları kurumun yetkili kütüphanecisine isteklerini iletirler. Yetkili kütüphaneci, istekleri Kütüphanelarası İşbirliği Takip Sistemi (KİTS) programından giriş yaparak Ankara Üniversitesi Kütüphanesi’ne bildirir.

3. Üniversite ve araştırma kurumlarının kütüphanelerine en fazla 3 adet kitap, 30 gün süreyle verilir.

4. Ödünç alınan kitapların süresi üzerinde ayırtma/rezerv yoksa 1 (bir) defa uzatılabilir.

5. Ödünç kitap almak isteyen kütüphanenin hesabında iadesi gecikmiş kitap bulunduğunda, söz konusu kütüphaneden gelecek yeni istekler işleme konulmaz.

6. İade süresi geçen her kitap için günlük gecikme cezası uygulanır.

7.Hesabında gecikmiş kitap bulunan kütüphaneye hatırlatma e-postası gönderilir. Hatırlatmalara rağmen kitap iade edilmezse, kayıp kitap prosedürü uygulanır ve bunun için belirlenen ceza ödenmedikçe bu kütüphaneden gelen istekler karşılanmaz.

8.Kitapların kullanımı sırasında ortaya çıkabilecek zararlardan (iade süresi geçmesi, hasar görmesi ve -kargo dahil- kayıplardan) istek yapan kütüphane sorumlu tutulur.

9.Ankara Üniversitesi Kütüphanesi’nden kitap ödünç almak isteyen kütüphane, gecikme cezaları ve kitap kayıpları ile Ankara Üniversitesi Kütüphaneleri Yönetmeliği’nin 12. maddesini kabul etmiş sayılır.

10.İstekte bulunan kütüphane, gönderilen ve iade alınan kitapların kargo ücretini ödemekle yükümlüdür.

 

Açıklamalar:

1.Ödünç istenen kitabın geliş süresi kitabı gönderen kuruma ve postada geçen zamana göre değişmektedir.

2.İstekte bulunan kullanıcımız, telif haklarını ihlal etmeden kitabı kullanmayı ve istenen süre içinde iade etmeyi kabul etmiş sayılır.

3.ILL kapsamında getirtilen kitapların istekte bulunulan kütüphaneye zamanında teslim edilmesi son derece önem arz etmektedir. Geciktirilmesi halinde ilgili kütüphane konuyu bireysel değil kurumsal olarak değerlendirmekte ve daha sonraki kitap istekleri gönderilmemektedir.

error: Content is protected !!