Veritabanları_arsiv

 • Açılan sayfadan “Anonymous Login” butonuna tıklayarak elektronik kitaplara ulaşabilirsiniz. Çeşitli konuları kapsayan 27 elektronik kitap erişime sunulmuştur.

  Kitap Listesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Veritabanına Git

 • Fen bilimleri, teknoloji, kamu yönetimi, sosyal ve beşeri bilimler konularını içeren dergilere tam metin erişim sağlar.

  Veritabanına Git

 • Pediatri alanında 6 tane elektronik dergiyi kapsamaktadır.

                                                                                                                            Veritabanına Git

 • Tarım, gıda kimyası, yenilenebilir malzemeler, kimya eğitimi, organik kimya gibi konularında yaklaşık 1.400 kitabı içerir. The Advances in Chemistry Series ve ACS Symposium Series e-Books kitaplarını kapsamaktadır.

                     Kitap Listesi                                                                                                                                                                                                         Veritabanına Git

 • Uygulamalı kimya, kimya mühendisliği, biyokimya, biyoteknoloji, temel kimya, organik kimya, eczacılık, polimer ve malzeme bilimi konularını kapsar. 40’tan fazla dergi, kimya ve mühendislik haberleri, ACS arşivleri ve ACS sempozyum serileri yayınlanmaktadır. 

  Veritabanına Git

 • Fizik alanındaki dergilere tam metin erişim sağlar.

  Kullanım kılavuzu için tıklayınız.

                                                                                                                               Veritabanına Git

 • 8 Fizik dergisine ilk sayılarından günümüze erişim sunmaktadır.
  Physical Review A http://pra.aps.org/
  Physical Review B http://prb.aps.org/
  Physical Review C http://prc.aps.org/
  Physical Review D http://prd.aps.org/
  Physical Review Letters http://prl.aps.org/
  Physical Review E http://pre.aps.org/
  Reviews of Modern Physics http://rmp.aps.org/
  PROLA: Physical Review Letters, Reviews of Modern Physics, and Physical Review A–E dergilerinin online arşivini ifade eden bir aboneliktir. http://prola.aps.org/

  Kullanım kılavuzu için tıklayınız.

   Veritabanına Git

 • Biyomedikal, yasam bilimleri, fiziki bilimler, sosyal bilimler ve ekonomi alanlarını kapsamaktadır. Yıllık 40 farklı disiplinde yayınları kapsamaktadır.

   Veritabanına Git

 • 1913-1983 yılları arasını kapsayan çevre mühendisliği, ekonomi, elektrik ve elektronik mühendisliği, enerji kaynakları ve araştırmaları, finans, havacılık ve uzay, endüstri mühendisliği, maden mühendisliği, nükleer enerji ve mühendisliği, otomotiv mühendisliği, iletişim ve bilgi teknolojileri, iş sağlığı ve güvenliği, pazarlama, ticaret, yaşam bilimleri gibi pek çok konuyu indekslemektedir. 

  Veritabanına Git

 • Alman hukuku ile ilgili yasalara, yargı kararlarına, içtihatlara, konu ile makaleleri içeren veri tabanıdır. 

  Veritabanına Git

 • Tıp, kimya, eczacılık, biyomedikal gibi konu alanlarında yayın içeren tam metin veritabanıdır. 

  Veritabanına Git

 • Ekoloji, botanik, bitki bilimleri, dogal kaynakları koruma, paleontoloji, biyoloji ve zooloji gibi disiplinlerle ilgili içerik sunar. JSTOR’a yeni katılan 100’den fazla başlık ile birlikte mevcut Ekoloji ve Botanik Koleksiyonunda bulunan 29 başlığı bir arada sunmaktadır. 159 başlık(dergi) bulunmaktadır.

        Dergi Listesi                                                                                                                                     Veritabanına Git  

 • Biyoloji, biyokimya ve molekular biyoloji, hücre biyolojisi, zooloji, ekoloji, jeoloji, cevre bilimleri/muhendisliği alanındaki yayınları içermektedir.

   Veritabanına Git  

 • BMJ Journals Collection klinik uzmanlık alanları, halk sağlığı ve kanıta dayalı tıp alanlarında önde gelen dergilerden meydana gelmektedir. Özel konulu, halk sağlığı ve kanıta dayalı tıp alanında uzman 33 otorite dergiden oluşmaktadır.

  Kullanım kılavuzu için tıklayınız.

   Veritabanına Git

 • Sanat ve edebiyat, dünya ve coğrafya, sağlık ve tıp, felsefe ve din, spor ve eglence, bilim ve matematik, yaşam bilimi, toplum ve beşeri bilim, doğa bilimleri, teknoloji ve tarih vb. 120.000 madde halinde düzenlenmiş ansiklopedik bilgiler, dünya atlası, görüntü ve resimler, sözlük ve kavramlar dizisi, bazı dergilerden alınmış 300.000 makale, haber başlıkları ve web kaynakları rehberliği içeren çok yönlü bir genel bilgi kaynağıdır.

   Veritabanına Git

 • Ekonomi, finans, muhasebe, yönetim ve uluslararası ticaret konularında dergileri kapsamaktadır. 

  Veritabanına Git

 • Tarım, ormancılık, beslenme, veterinerlik, moleküler biyoloji, genetik, bioteknoloji, üreme, taksonomi, çevre vb. konuları içine alan tam metin bir veri tabanıdır. CABI Ziraat Fakültesi bulunan üniversitelerin erişimine açıktır.

  Kullanım kılavuzu için tıklayınız.

   Veritabanına Git

 • Ziraat ve veteriner bilimleri alanında 33 tane elektronik kitabı kapsamaktadır.

  Kullanım kılavuzu için tıklayınız.

   Kitap Listesi

                                                                                                                            Veritabanına Git

 • Sosyal ve beseri bilimler, fen bilimleri, eczacılık, din, müzik, dil, teknoloji, mühendislik ve mimarlık konularında Cambridge Üniversitesi taahhüdü doğrultusunda 300’den fazla hakemli dergi yayınlanmaktadır.

   Veritabanına Git

 • Hukuk, sosyal bilimler, mühendislik , yasam bilimleri, fizik ve astronomi konularından oluşan Cambridge Books Online elektronik kitap veri tabanıdır.

      Kitap Listesi                                                                                                                                Veritabanına Git

 • Edebiyat, tarih, felsefe vb. konuları içeren CJFD – F serisini kapsayan dergi veritabanıdır.

                                                                                                                                      Veritabanına Git

 • Edebiyat, tarih, felsefe vb. konuları içeren CDFD – F serisi doktora tezlerini kapsayan veritabanıdır.

                                                                                                                                      Veritabanına Git

 • MD Consult, First Consult ve Clinics of North America dergilerini kapsayan, doktorların sorularına yanıt veren ve akıllı bir arama seçeneği sunan bir veritabanıdır. Elsevier Clinical Key veritabanı içinde 35 tıbbi uzmanlık alanı yer almaktadır.

  NOT:

  Sadece bir kez http://www.clinicalkey.com sayfasının sağ-üst köşesinde bulunan “Register” ikonuna tıklayıp kurumsal e-mail adresinizle kayıt yaparak kişisel hesap oluşturmanız gerekmektedir. Bir seferlik bu kayıt işleminden sonra, kendi hesabınıza “log in” bölümünden girerek aşağıdaki özellikleri kullanabilirsiniz.

  1. Clinical Key altında yer 1180’den fazla kitabın pdf içeriklerine erişim ve indirme
  2. Çıktı alma
  3. Resimleri otomatik sunuma ekleme
  4. Arama sonuçlarındaki içerikleri daha sonra okumak için okuma listenize ekleme

  Clinical Key Tanıtım Videosu
  Clinical Key Kullanıcı Kılavuzu
  Clinical Key Uzaktan Erişim İçin Kayıt Broşürü
  Clinical Key Kitap Listesi
  Clinical Key Dergi Listesi

                                                                                                                             Veritabanına Git

 • Sağlık, tıp, fen, bilgisayar, siyasal bilgiler, sosyal bilimler gibi çeşitli konuda elektronik kitapları içermektedir. 

  Kullanım Rehberi: Video için tıklayınız!

                     Kitap Listesi                                                                                                          Veritabanına Git

 • Hukuk alanı ile ilgili konuları kapsamaktadır.

  Not: Veri tabanı “kullanıcı adı” ve “şifre“si için Hukuk Fakültesi Kütüphanesi ile iletişime geçiniz.

   Veritabanına Git

 • Mimarlık, sanat, kimya, mühendislik, matematik, tıp, müzik gibi pek çok alanı kapsayan veritabanıdır.

   Veritabanına Git

 • Diş Hekimliği alanını kapsayan tam metin veritabanıdır.

   Veritabanına Git

 • Klinik olarak organize edilmiş 3.200’den fazla başlığı ile DynaMed geçerliliği, ilgili ve pratik olan en güncel içeriği sağlamaktadır. DynaMed’i uygulama sırasındaki birçok klinik soruya yanıt veren bir kaynaktır.

   Veritabanına Git

 • 100.000’in üzerinde elektronik tam metin kitap içeren Ebrary Academic Complete E-Kitap veritabanı, Ebrary firmasına ait 20 akademik koleksiyonu kapsamaktadır.

  Ebrary üniversitemiz için 6 temel disiplinde 158 kitap ücretsiz erişime açılmıştır.

  Kitap Listesi 

  Kitap Listesi

   Veritabanına Git

 • Ebsco üzerinden erişilen elektronik kitapları kapsamaktadır.

                                                                                                                               Veritabanına Git

 • Academic Search Complete, Business Source Complete, Discovery Service , Econlit, Communication & Mass Media Complete, Newspaper ve MasterFile veritabanlarına tek bir arayüz üzerinden ulaşılmasını sağlamaktadır. Aktif akademik dergi sayısı 8400’e, toplam tam metin kayıt sayısı 45.000’e yükselmiştir.
  Kullanım Rehberleri için Lütfen Tıklayınız!!!

   Veritabanına Git

 • Eğitim konusundaki yayınları indekslemektedir. 

  Veritabanına Git

 • Beşeri ve sosyal bilimler alanında 1.300’den fazla e-kitabı kapsamaktadır.

          Kitap Listesi                                                                                                                                 Veritabanına Git                         

 • Hukuk alanında 18 adet e-kitabı kapsamaktadır.

          Kitap Listesi                                                                                                                                   Veritabanına Git                         

 • Fen bilimleri alanında yaklaşık 800 kitabı kapsamaktadır.

  Kitap Listesi                                                                                                                                        Veritabanına Git 

 • Muhasebe, maliye ve yasalar, eğitim, sağlık yönetimi, insan kaynakları ve yönetimi, endüstri sektörleri ve inovasyon, bilgi yönetimi, uluslararası işletme, kütüphane yönetimi ve kütüphanecilik, yönetim bilimleri, ekonomi ve sosyal politika, kalite yönetimi, pazarlama, faaliyet yönetimi, emlak ve mülkiyet, strateji ve genel yönetim konularında 150 derginin tam metnine erişim sağlayabilirsiniz.

  Dergi Listesi                                                                                                                                        Veritabanına Git  

 • İşletme, ekonomi, eğitim alanındaki elektronik kitapları kapsamaktadır.

                                             Kitap Listesi

                                                                                                                            Veritabanına Git

 • EndNote bibliyografik bilgileri (örneğin kitaplar, dergiler, kataloglar, görsel veriler vb.) saklamak, yönetmek ve verileri bulmak için kullanılan özel bir veri tabanı uygulamasıdır. Bu yazılım sayesinde makale, tez vb. çalışmaların yazımı aşamasında, metin içi atıf ve referans listeleri belirlenecek formatlarda oluşturulabilir.

  EndNote X8 | EndNote X8 mac | EBSCO Connections 1 – EBSCO Connections 2 – ProQuest Connections Yardım

  Kullanım Videosu İçin Lütfen Tıklayınız!!!

 • Edebiyat, işletme, tarih ve sosyoloji, din ve felsefe, politika ve uluslararası ilişkiler, bilim ve teknoloji, sağlık alanlarından birincil ve ikincil kaynakları içeren bir veri tabanıdır.

  Veritabanına Git

 • Bitki türleri ve açıklamalarını içeren bir veri tabanıdır.

  Veritabanına Git

 • Hukuk Fakültesi ve SBF IP’leri üzerinden erişime açılmıştır.

  Hukuk konulu 650’den fazla dergiyi, ilk sayılarından itibaren indeksleyen bir veri tabanıdır.

  Veritabanına Git

 • Çeşitli konuları kapsayan elektronik kitap veri tabanıdır.

                                                                                                                                                 Veritabanına Git

 • Her gün güncellenen, birbirine hiperlinklerle bağlanmış T.C. Mevzuatı (Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler, B.K. Kararları, Genelgeler, Tebliğler). Kanun maddeleri ve konuları ile ilişkilendirilmiş, özü yazılmış, tasnifli İçtihatlar (Yargıtay, Danıştay, Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Haklar Mahkemesi Kararları). Resmi Gazete günlük olarak sisteme girilmekte ve değişiklikler aynı gün yerlerine işlenmektedir. Ayrıca Mevzuat Grupları, Türk Hukuk Bibliyografyası, Dilekçe ve Sözleşme örnekleri, Kanun Tasarıları, Yeni ve Değişen Mevzuat, Hukuk Sözlüğü (metinlerle ilişkilendirilmiş) ve Hukuki Duyurular gibi faydalı servisler yer almaktadır.

  Veritabanına Git

 • IEEE ve IEE’nin 120’den fazla dergisi, 900 standart ve 400 yıllık konferansın bildirisinden oluşan 1950 yılına kadar inen 1,2 milyon belge. 1963’den 1987’e kadar Proceeding of the IEEE içindeki 12.000’den fazla belge ve 1913’te basılan ilk dergi Proceeding of the Institute of Radio Engineers’den başlayarak bütün sayılarda eklenmektedir.

   Veritabanına Git

 • Çeşitli konularda 13 elektronik kitabı kapsamaktadır.

                         Kitap Listesi

                                                                                                                                            Veritabanına Git

 • Astronomi ve astrofizik, biyoloji, kimya, bilgisayar, eğitim, mühendislik, ölçüm, materyaller, matematik, tıp, nanoteknoloji, fizik konularını kapsar. IOP veri tabanından 66 dergiye erişim sağlanmaktadır.

     Veritabanına Git

 • Fizik konusundaki elektronik kitapları kapsamaktadır.

                         Kitap Listesi

                                                                                                                                         Veritabanına Git

 • Eczacılık alanını kapsayan bibliyografik bir veri tabanıdır.

     Veritabanına Git

 • Bilimsel dergilerin etki faktörlerini ve performans değerlerini içeren bir veri tabanıdır.

  Kullanım kılavuzu için tıklayınız.

  Veritabanına Git

 • 1980 yılından günümüze fen bilimleri, sosyal bilimler ile sanat ve beşeri bilimler alanında yayın yapan bilimsel dergilerde yayınlanan makaleleri ve bu makalelerin atıflarını indeksler.

  Web of Science Core Collection Atıf İndeksleri:
  Science Citation Index Expanded (SCI-Expanded)
  Social Science Citation Index (SSCI)
  Arts & Humanities Citation Index (A&HCI)
  Conference Proceedings Citation Index – Science (CPCI-S)
  Conference Proceedings Citation Index – Social Science & Humanities (CPCI-SSH)
  Emerging Sources Citation Index (ESCI)

  Kullanım kılavuzu için tıklayınız.
  ResearcherID kılavuzu için tıklayınız.

  Veritabanına Git

 • Akademik çalışmaların kontrolü için kullanılan akademik intihal yazılımıdır. Öğrenci ödevleri ve tezlerin intihal tespitinde kullanılmamalıdır.

  Veritabanına Git

 • Finans, işletme, ekonomi yayınlanan makaleler; Social Sciences Citation Index’te (SSCI), AEA (Amerikan Ekonomi Kurumu) tarafindan yayınlanan JEL ve EconLit’te, CABELL Publishing’e ait “Economics and Finance Directory”de, T.C. Merkez Bankası veri tabanında indekslenmekte ve izlenmektedir.

  Veritabanına Git

 • AMA; Dermatoloji, Plastik Cerrahi, Psikiyatri, Dahiliye, Nöroloji, Oftalmoloji, KBB, Pediatri, Cerrahi ve Halk Sağlığı konuları üzerine yayınlar üretmektedir. Bu paket asağıdaki dergileri kapsamaktadır.
  1. JAMA, The Journal of the American Medical Association (2011 Etki Faktörü: 30.026)
  2. Archives of Dermatology (2011 Etki Faktörü: 3.888)
  3. Archives of Facial Plastic Surgery (2011 Etki Faktörü: 1.646)
  4. Archives of General Psychiatry (2011 Etki Faktörü: 12.016)
  5. Archives of Internal Medicine (2011 Etki Faktörü: 11.462)
  6. Archives of Neurology (2011 Etki Faktörü: 7.584)
  7. Archives of Ophthalmology (2011 Etki Faktörü: 3.711)
  8. Archives of Otolaryngology – Head & Neck Surgery (2011 Etki Faktörü: 1.630)
  9. Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine (2011 Etki Faktörü: 4.140)
  10. Archives of Surgery (2011 Etki Faktörü: 4.23)

  Veritabanına Git

 • JoVE, video tabanlı ilk hakemli bilim dergisidir. Aboneliğimiz “Biology” paketini kapsamaktadır.

  Veritabanına Git

 • Arts and Sciences I, Arts and Sciences II, Arts and Sciences III, Biological Science konularını kapsayan 1.300’den fazla akademik dergiye tam metin erişim sağlar.

  Veritabanına Git

 • Farklı konularda elektronik kitapları kapsamaktadır.

                         Kitap Listesi

  Veritabanına Git

 • Tıp alanındaki dergilere tam metin erişim sağlar.

  Veritabanına Git

 • Mevzuat – İçtihat –Hukuk Eserleri Bilgi Bankaları

  Veritabanına Git

 • Hukuk veritabanıdır.

  Veritabanına Git

 • Hukuk alanında dergi ve kitapları içeren veritabanıdır.

  Veritabanına Git

 • Mahkeme kararları, mevzuat, dilekçe ve belge örneklerini içeren hukuk veritabanıdır.

  Veritabanına Git

 • Kütüphanecilik ve bilgi bilimleri konularıyla ilgili bibliyografik bilgilere erişim olanağı sağlar.

  Veritabanına Git

 • Bioteknoloji, biyomedikal araştırma, yaşam bilimleri, klinik tıp, cerrahi, hukuk, çevre bilimi ve sürdürülebilirlik konularında yayınları kapsar.

  Veritabanına Git

 • Matematikle ilgili yayınlar günlük olarak, eleştiriler aylık olarak güncelleştiriliyor. Orijinal çalışmaları elde etmek için çevrim içi dergi makalelerine, elektronik dergilerin kendi web sayfalarına, Amerikan Matematik Derneği’nin kitap satış merkezine baglantıları da mevcut. 2 milyondan fazla çevrimiçi makaleyi kapsamaktadır.

  Veritabanına Git

 • Acil tıp, tanı ve tedavi ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olan veri tabanıdır.

                                Kitap Listesi

                                                                                                                                                 Veritabanına Git

 • Genel tıp veri tabanıdır.

  Kitap Listesi                                                                                                                           Veritabanına Git

 • Tıp alanındaki dergileri kapsamaktadır.

                                                                                                                                          Veritabanına Git

 • Mendeley Institutional Edition (MIE) araştırmacıların çalışmalarını ve araştırmalarını yönetmelerini ve geliştirmelerine yardımcı olan referans yönetim sistemidir.

  Mendeley Institutional Edition (MIE) kullanıcılar için genişletilmiş haklar tanıyan ve kurumlar için destek sağlayan bir platform olup temel Mendeley yetkinlileri üzerine kuruludur. MIE tarafından araştırmacı ve kütüphaneler için sağlanan genişletilmiş özellikler aşağıdaki gibidir:

  • 5GB kişisel depolama alanı (standard 2GB’dan farklı olarak).
  • Sınırsız kapalı grup kurma özelliği (standard 1 gruptan farklı olarak)
  • Gruplarda 25 kişiye kadar üyelik (standard 3 üyeden farklı olarak)
  • Kurumlar için analiz aracı

                                                                                                                                       Veritabanına Git

 • MethodsNow farmakoloji, HPLC, gıda analizi, madde ekstraksiyon /izolasyonları, su analizleri gibi birçok analitik -organik sentez yöntemlerini detaylı ve adım adım protokoller halinde sunmaktadır.

  • Metotların kolaylıkla karşılaştırılması sağlanabilmekte,
  • Deneysel detaylar kolay okunabilir tablo formatında görüntülenmekte,
  • Kullanılan malzemeler, cihazlar ve deney şartları listelenmektedir.
  • Ayrıca Üst düzey makale ve patentlerden sentetik hazırlıklar içermektedir.

  (Giriş SCIFINDER kullanıcı adı ve şifresi ile yapılmalıdır; yok ise veri tabanını kullanabilmek için lütfen kayıt olunuz.) — Şifre almak için tıklayınız.

    Veritabanına Git

 • Temel olarak Biyoteknoloji, Dişçilik, Eczacılık, Ekoloji, Fizik, İmunoloji, Kanser, Kimya, Malzeme Bilimi, Mikrobiyoloji, Yer Bilimleri gibi 11 konudan oluşmaktadır.Nature Research, Nature Reviews Journals, Nature Clinical Practices Series, NPG Academic and Society Journals’ları kapsamaktadır. Science FTE’sine göre tam zamanlı akademisyen, araştırmacı, personel ve öğrenci sayısı alınmaktadır.

    Veritabanına Git

 • Naxos Müzik Kütüphanesi (Naxos Music Library)

  Ses kalitesi: 64 kbps / CD’ye yakın kalitede bir müzik kütüphanesidir.
  Eş zamanlı kullanıcı sayısı: 5

 • İktisat, finans, işletme ve ilgili diğer sosyal bilim alanlarını kapsamaktadır.

  Kullanım kılavuzu için tıklayınız.

    Veritabanına Git

 • İnsan hakları, barış ve güvenlik, gelişme, uluslararası hukuk alanlarını kapsamaktadır.

    Veritabanına Git

 • Elektronik kitap, sesli kitap ve videolara erişim sağlayan dijital platformdur.

                                                                                                                                                         Veritabanına Git

 • 279 Dergiye tam metin online erişim sağlanmaktadır.

   Veritabanına Git

 • Satın alınan 15 adet elektronik kitapları kapsamaktadır.

                         Kitap Listesi

                                                                                                                                                    Veritabanına Git

 • Sanat, beşeri bilimler, biyokimya, moleküler, biyoloji, çevre bilim, iletişim, bilgisayar, mühendislik, genetik, ekonomi, işletme, sağlık, tarih, dil, edebiyat, hukuk, matematik, istatistik, tıp, müzik, felsefe, siyaset bilim, din, psikoloji, sosyoloji konularını kapsar.

   Veritabanına Git

 • Kimya, biyoloji, mühendislik, ekoloji, genetik, jeoloji gibi birçok alanda yayınlanmış raporlara, yorumlara, eleştirilere, konferans makalelerine tam metin erişim sağlamaktadır.

   Veritabanına Git

 • Mühendislik, tıp bilimleri, fizik, psikoloji, eğitim, edebiyat, felsefe, sosyal bilimler, iletişim ve sanat konularına kadar tüm akademik alanlardaki doktora ve master tezlerini kapsamaktadır.

   Veritabanına Git

 • Çeşitli konulardaki elektronik kitapları kapsamaktadır.

                                             Kitap Listesi

                                                                                                                                              Veritabanına Git

 • American Psychological Association(APA) tarafından hazırlanmıştır ve psikoloji alanında tam metin hakemli akademik ve bilimsel makaleler kaynağıdır. Bu veri tabanı 49’u APA 11’i bağlı kurumlar tarafından yayınlanan 60 dergiden 122.000’in üzerinde makale içermektedir.

  Veritabanına Git

 • Organik, inorganik kimya ve ilgili disiplinlerdeki bilimadamları için web tabanlı çözümler sunmaktadır; CrossFire Belstein, Gmelin ve Patent Chemistry veri tabanlarının birleştirilmiş içeriğine dayanır. Veri tabanı ile madde ve reaksiyon dosyalarına, tekli ve çoklu adım reaksiyonlarına ulaşılabilmektedir. 600.000’den fazla dergi makalesi ve reaksiyon bilgisi içeren patent kaydı mevcuttur.

  Veritabanına Git

 • Rosetta Stone 30 farklı dilde online dil eğitim aracı olan  veritabanıdır.

    

  Veritabanına Git

 • Analitik kimya, biyomoleküler kimya, biyometal, biyoteknoloji, katalizörler, kimyasal biyoloji, kristal mühendisliği, çevre bilimi, yeşil kimya, inorganik kimya, malzeme bilimi, medikal bilimleri, nano bilimi, doğal ürünler, organik kimya, fotokimyasal bilimler, fotobiyolojik bilimler, fiziko-kimya, polimer bilimler, yumuşak malzemeler, ve sistemler biyolojisi konu alanlarını kapsayan 40 dergiye 1841 yılından günümüze erişim imkanı sunmaktadır. 

  Veritabanına Git

 • İşletme, beşeri bilimler, sosyal bilimler, fen bilimleri, teknoloji ve tıp gibi konularda 909 dergiye tam metin erişim imkânı sağlar

  Veritabanına Git

 • Türkçe e-kitap platformu.

  Veritabanına Git

 • Yaşam bilimleri, sosyal bilimler, fiziksel ve uygulamalı bilimleri kapsamaktadır.

  Veritabanına Git

 • Ağırlıklı olarak fen bilimleri alanındaki 2159 dergiye 1997 yılından günümüze kadar tam metin erişim imkanı verirken, önceki yıllara da bibliyografik erişim sağlar.
  ELSEVIER SD (2010-2012): 2069 dergiye erişim sağlanmaktadır. 177 dergi başlığı için sürekli erişim hakkı sağlanmıştır. 

  Veritabanına Git

 • (Veri tabanını kullanabilmek için lütfen kayıt olunuz.)
  — — Sifre almak için tiklayiniz.

  SciFinder; 1500’den fazla güncel dergi ve 63 patent birimine ait patent bilgilerini içerir. 1500 ana derginin listesine http://www.cas.org/expertise/cascontent/caplus/corejournals.html adresinden erişebilirsiniz.

  Ayrıca 67 milyondan fazla organik ve inorganik madde bilgisi, 63 milyondan fazla biyolojik dizi, 56 milyondan fazla kimyasal reaksiyonu bünyesinde bulundurup, tarama olanağı sağlamaktadır.

  Veritabanına Git

 • Fizik, kimya, matematik, mühendislik, sosyal bilimler, psikoloji, ekonomi, biyoloji, tarım ve çevre bilimleri ve fen bilimleri

  Veritabanına Git

 • Spor ve spor hekimliği dergilerine yönelik kapsamlı tam metin kaynağıdır.

  Veritabanına Git

 • Kimya, bilgisayar bilimi, ekonomi, mühendislik, çevre bilimleri, yer bilimleri, hukuk, yaşam bilimleri, matematik, tıp, fizik ve astronomi konularını kapsar.

  Veritabanına Git

  – SPRINGER LINK – E-Books Collection  /  Kitap Listesi

  – SPRINGER – Biomedical & Life Science E-Books Collection   /  Kitap Listesi

  – SPRINGER – Chemistry & Materyals Science E-Books Collection    /  Kitap Listesi

  – SPRINGER – Earth & Environmental Science E-Books Collection    /   Kitap Listesi

  – SPRINGER – Engineering E-Books Collection    /   Kitap Listesi

  – SPRINGER – Humanities – Social Science Law E-Books Collection   /   Kitap Listesi

  – SPRINGER – Medicine E-Books Collection  /  Kitap Listesi

  – SPRINGER – Physics and Astronomy E-Books Collection  / Kitap Listesi

  Springer Nature’da makale veya kitap yayınlamak isteyen yazarlar için hazırlanmış olan ve A’dan Z’ye bütün prosedürleri gösteren “Author Academy” interaktif modülüne erişmek için tıklayınız.

 • 2173 Akademik dergiye erişim sağlamaktadır.

  Veritabanına Git

  – Taylor & Francis E-Books  /   Kitap Listesi

 • İşletme, iletişim, ekonomi, eğitim, sağlık gibi çeşitli alanlarla ilgili elektronik kitapları içermektedir.

                                 Kitap Listesi

  Veritabanına Git

 • Tıp alanında 129 tane elektronik kitabı kapsamaktadır.

                   Kitap Listesi                                                                                                        Veritabanına Git

 • 19 tanesi Açık Erişim olmak üzere toplamda 60 adet dergiyi kapsamaktadır. 2000 yılından günümüze tam metin içerik sunmaktadır.

                                             Dergi Listesi

                                                                                                                                                       Veritabanına Git 

 • 2,600’den fazla API’ye (Aktif Farmasötik İçerik), patent ve uygulamalarına erişim sunan eczacılık ve kimya veritabanıdır.

                                                                                                                                                   Veritabanına Git 

 • Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Resmi Gazete, eş zamanlı olarak internet ortamına aktarılmakta olup, Başbakanlık Bilgi İşlem Başkanlığı’nın teknik desteği ile Resmi Gazete Bilgi Sistemi olarak yayınlanmaktadır.

  Veritabanına Git

 • Türkiye’de tüm akademik yayınları tek bir portal altında toplayarak akademik yayınların dijital olarak akademisyenlere, araştırmacılara ve öğrencilere kolay bir şekilde ulaştırmak ve Türkiye’deki e-kitap yayıncılığına katkıda bulunmak amacıyla geliştirilmiş yerli bir e-kitap platformudur.

  NOT: E-kitapları indirebilmek için sisteme kaydolmak gerekmektedir.

  Veritabanına Git

 • Akademik çalışmaların kontrolü için kullanılan akademik intihal yazılımıdır. Öğrenci ödevleri ve tezlerin intihal tespiti için kullanılmaktadır.

  Veritabanına Git

 • ULAKBİM tarafından oluşturulmakta olan ulusal veri tabanları; Sağlık Bilimleri, Mühendislik ve Temel Bilimler, Sosyal ve Beşeri Bilimler, Yaşam Bilimleri ve Hukuk olmak üzere 5 ayrı konu alanındadır. Makaleler, konu uzmanları tarafından, kavramsal dizinlerden (Thesaurus) seçilen terimlerle indekslenmektedir.

  Konu bazlı veri tabanlarının içeriğini oluşturan Türkçe bilimsel dergiler, ilgili konudaki akademisyenlerden olusan Akademik Komiteler danışmanlığında belirlenen akademik ve editoryal başlıklardan oluşan dergi değerlendirme kriterlerine bağlı olarak belirlenmektedir. Dergi makaleleri ULAKBIM Cahit Arf Bilgi Merkezi konu uzmanları tarafından kavramsal dizinlerden (Thesaurus) seçilen terimlerle indekslenmektedir.

  Veritabanına Git

 • Dünya çapında yayınlanmış süreli yayınlar hakkında bilgi sağlayan bibliyografik bir veri tabanıdır. 300.000’den fazla süreli yayının, yayımcısı, iletişim adresi, hangi dizinler tarafından indekslendiği, editörleri, web adresleri, abonelik ücreti, eski isimleri vb. ayrıntılı bilgilerini sunar.

  Veritabanına Git

 •  Klinik bilimlere yönelik kanıta dayalı bilgi kaynağıdır.

  Aşağıda takip edilecek adımlar ile kurum içindeki bilgisayarlarınızdan bir kez kayıt yaptıktan sonra, oluşturulan kullanıcı adı ve şifre ile UpToDate’e evlerden/telefon ve tabletlerden erişmek mümkündür.

  Kayıt işlemleri için gerekli adımlara ilişkin video: https://www.youtube.com/watch?v=KMe69G3vBm8          

  Detaylar aşağıda ve yukarıdaki video anlatımı içinde yer almaktadır. 

  UpToDate Anywhere – Uzaktan erişim için adımlar: 

  Kayıt işlemi:

  1. Kurum içinden UpToDate’e giriniz www.uptodate.com/online
  2.  Ana sayfanın üstünde yer alan Log-in/Register sekmesine tıklayınız.
  3. UpToDate kayıt sayfası üzerinde çıkan alanları doldurarak kendinize ait kullanıcı adı ve şifrenizi oluşturunuz.
  4.  Kayıt işleminiz bittikten sonra UpToDate Mobil Aplikasyonun nasıl yüklendiği bilgisini içermekte olan bir onay maili e-posta adresinize gönderilecektir.

  NOT: Şifrenizin aktif kalması için 90 günde bir UpToDate kişisel hesabınıza kurum içinden log in/giriş yapmanız gerekmektedir. Kurum içinden yapılan her  girişten sonra erişim suresi otomatik olarak 90 gün uzamaktadır.

  Veritabanına Git

 • WebDewey kullanımı için kullanıcı adı ve şifre gerekmektedir. Kullanıcı adı ve şifre talebinizi belirten maili kutuphane@ankara.edu.tr adresine gönderiniz. 

  Veritabanına Git

 • İşletme, kimya, bilgisayar, çevre, eğitim, mühendislik, hukuk, matematik, istatistik, fizik, tıp, astronomi, psikoloji, sosyal bilimler konularını içermektedir.

  Veritabanına Git

 • Fen bilimleri alanında 36 tane elektronik kitabı kapsamaktadır.

                                             Kitap Listesi

                                                                                                                                                       Veritabanına Git

Veritabanları_arsiv

error: Content is protected !!