ISO 9001 2015 KYS

KAPSAM

ORGANİZASYON ŞEMASI

KALİTE POLİTİKASI

QUALITY POLICY

MİSYON-VİZYON

GÖREV TANIMLARI

1- KDD.GÖR.001 Daire Başkanı

2- KDD.GÖR.002 Okuyucu ve Bilgi Hizmetleri Kütüphaneci

3- KDD.GÖR.003 Teknik Hizmetler Birimi Kütüphaneci

4- KDD.GÖR.004  Memur

5- KDD.GÖR.005 Sekreter

6- KDD.GÖR.006 Temizlik Görevlisi

İÇ TETKİK FORMLARI

1- İç tetkik formu – Teknik Hizmetler Birimi

2- İç tetkik formu – Bilgi ve Okuyucu Hizmetleri Birimi

3-İç tetkik formu – İdari Hizmetler Birimi

İÇ TETKİK SORULARI

1- İç tetkik soruları – Teknik Hizmetler Birimi

2- İç tetkik soruları – Bilgi ve Okuyucu Hizmetleri Birimi

3-İç tetkik soruları – İdari Hizmetler Birimi

İÇ TETKİK PLANI

MEVZUAT

1657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

22547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu

32914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu

44734 Sayılı Kamu İhale Kanunu

54735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu

65846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu

76245 Sayılı Harcırah Kanunu

8193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu

93065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu

10488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu

116331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

PROSES ŞEMALARI

1-KDD.PŞ.001-Yayın Seçim İşlemleri

2-KDD.PŞ.002-Yayın Sağlama

3-KDD.PŞ.003 Satın Alma (Mal ve Hizmet )

4-KDD.PŞ.004 İhale Yoluyla Yapılacak Alım İşlemleri

5-KDD.PŞ.005 Kütüphane Otomasyon ve Güvenlik Sistemi

6-KDD.PŞ.006 Kataloglama ve Sınıflama İşlemleri

7-KDD.PŞ.007 Kütüphane Web İş Şemaları

8-KDD.PŞ.008 Üniversitelerarası Ödünç Verme Şemaları

9-KDD.PŞ.009 Üniversitelerarası Ödünç Alma Şemaları

10-KDD.PŞ.010 Elektronik Kaynak Eğitimi Süreci Şemaları

11-KDD.PŞ.011 Kütüphane Tanıtımı ve Kullanıcı Eğitimi Şemaları

12-KDD.PŞ.012 Elektronik Kaynak Seçim ve Sağlama Şemaları

13-KDD.PŞ.013 Açık Erişim Hizmetleri Şemaları

14-KDD.PŞ.014 Kütüphaneler Arası İşbirliği Protokolleri İşlemleri Şemaları

15-KDD.PŞ.015 İstatistik Raporlama Süreci

16-KDD.PŞ.016 Gelen Evrak Şema

17-KDD.PŞ.017 Giden Evrak Şema

18-KDD.PŞ.018 Taşınır Kayıt, Zimmet ve Devir İşlemleri Şema

19-KDD.PŞ.019 Sayım İşlemleri Şema

20-KDD.PŞ.020 Taşınır Kayıttan Düşme İşlemleri Şema

21-KDD.PŞ.021 Görevlendirme ve Yolluk İşlemleri Şema

22-KDD.PŞ.022 Yıllık İzin Hastalık İzni Alma Şema

23-KDD.PŞ.023 Temizlik Hizmetleri Şema

24-KDDPŞ.024 İç kontrol İşlemleri Şema

SÜREÇ KARTLARI

1- KDD.SK.001 Teknik Hizmetler Birimi

2- KDD.SK.002 Bilgi ve Okuyucu Hizmetleri Birimi

3- KDD.SK.003 İdari Hizmetler Birimi

4-KDD.SK.004 Kalite Yönetim sistemi

TALİMATLAR

1- KDD.TAL.001 Teknik Hizmetler Birimi

2- KDD.TAL.002 Bilgi ve Okuyucu Hizmetleri Birimi

3- KDD.TAL.003 İdari Hizmetler Birimi

HASSAS GÖREVLER

KALİTE YÖNETİMİ EL KİTABI

KALİTE STRATEJİSİ

PAYDAŞ LİSTE

DIŞ KAYNAK LİSTESİ

İÇ KAYNAK LİSTESİ

GZFT ANALİZİ

YGG Toplantı Tutanak Formu 1

YGG Toplantı Tutanak Formu 2

YGG Toplantı Tutanak Formu 3

RİSK ANALİZ FORMU

error: Content is protected !!