iThenticate (Akademik İntihal Engelleme Programı)

Akademik topluluk arasında önemli bir yer tutan “İntihali engelleme” konusuyla ilgili olarak;  TÜBİTAK Ulakbim tarafından sağlanan ve  doğrudan akademik yayınların değerlendirilmesi ile ilgili (tez ve öğrenci ödevleri hariç) kapsamlı bir akademik içeriğe sahip olan “iThenticate” programı Ankara Üniversitesi erişimine açılmıştır. İlgili platformun erişim tanımlamaları Daire Başkanlığımız tarafından yapılacaktır. Programı kullanmak isteyen değerli akademisyenlerimizin kutuphane@ankara.edu.tr adresine isim, soy isim ve kurumsal mail adreslerini bildirmeleri gerekmektedir. Lisans anlaşması gereği sadece doktora derecesi ve üzeri akademik yetkinliğe sahip öğretim üyelerinin kaydı gerçekleştirilmektedir.

Destek için kutuphane@ankara.edu.tr adresine mail gönderiniz ya da +9(0312) 223 57 61 / 6092-6093 numaralı telefonlardan iletişime geçiniz.

 
Erişim linki: http://www.ithenticate.com/  

Lisans anlaşması: http://cabim.ulakbim.gov.tr/ekual/lisans-anlasmalari/#ithen 

Ayrıca yararlı olabilicek diğer iThenticate dosyaları :      – iThenticate Basic User Manual
                                                                                 – iThenticate User Manual
                                                                                 – iThenticate Summary

Demo