Online Veri Tabanları


Veri Tabanlarına Kampüs Dışı Erisim İçin Lütfen Tıklayınız!...
  ***DİKKAT!***
Elektronik kaynakların lisans anlasmaları bu kaynakların kullanımı ile ilgili kuralları da içerir.Bu kuralların ihlali , aboneliğimizin askıya alınması, kaynaklara erişimimizin bir süre engellenmesi ya da anlaşmamızın iptal edilmesi ile sonuçlanabilir. Üniversitemizin böylesi tatsız bir olay yaşamaması ve bilimsel araştırmalarımızın sekteye uğramaması için; Üçüncü parti yazılımlar (Getright, Flashget, vs.) kullanarak bir elektronik kaynaktan çok sayıda dosya kopyalamayınız. Elektronik kaynaklardan kopyalanan bilgileri, ticari amaç taşımasada üniversitemiz mensubu olmayan kişilerle paylaşmayınız, e-mail listelerine göndermeyiniz.
Veri Tabanı Türü Yardim Dosyalari

2013 Yılı Elektronik Kitaplari (İhale)       /    Kitap Listesi

İçerik: Tüm fakültelerden gelen talepler doğrultusunda 1519 elektronik kitap erişime açılmıştır.

Yardım

123Library / Kitap Listesi

NOT: Açılan sayfadan "Anonymous Login" butonuna tıklayarak elektronik kitaplara ulaşabilirsiniz.

İçerik: Çeşitli konuları kapsayan 27 elektronik kitap erişime sunulmuştur.

(E-Kitap)
Tam Metin
 

American Chemical Society (ACS) Publications

 İçerik: Uygulamalı kimya, kimya mühendisliği, biyokimya, biyoteknoloji, temel kimya, organik kimya, eczacılık, polimer ve malzeme bilimi konularını kapsar.
40'tan fazla dergi, kimya ve mühendislik haberleri, ACS arşivleri ve ACS sempozyum serileri yayınlanmaktadır.

(E-Dergi)
Tam Metin
Yardım

American Physical Society (APS)

İçerik: 8 Fizik dergisine ilk sayılarından günümüze erişim sunmaktadır.
Physical Review A http://pra.aps.org/
Physical Review B http://prb.aps.org/
Physical Review C http://prc.aps.org/
Physical Review D http://prd.aps.org/
Physical Review Letters http://prl.aps.org/
Physical Review E http://pre.aps.org/
Reviews of Modern Physics http://rmp.aps.org/
PROLA: Physical Review Letters, Reviews of Modern Physics, and Physical Review A–E dergilerinin online arşivini ifade eden bir aboneliktir. http://prola.aps.org/

(E-Dergi)
Tam Metin
 

Annual Reviews

 İçerik: Biyomedikal, yasam bilimleri, fiziki bilimler, sosyal bilimler ve ekonomi alanlarını kapsamaktadır.
Yıllık 40 farklı disiplinde yayınları kapsamaktadır.

(E-Dergi)
Tam Metin
Yardım

Beck-Online  Hukuk Fakültesi ve SBF IP'leri üzerinden erişime açılmıştır.

 İçerik: Alman hukuku ile ilgili yasalara, yargı kararlarına, içtihatlara, konu ile makaleleri içeren veri tabanıdır.

Tam Metin  

Biological Sciences / Dergi Listesi

 İçerik: Ekoloji, botanik, bitki bilimleri, dogal kaynakları koruma, paleontoloji, biyoloji ve zooloji gibi disiplinlerle ilgili içerik sunar. JSTOR'a yeni katılan 100'den fazla başlık ile birlikte mevcut Ekoloji ve Botanik Koleksiyonunda bulunan 29 başlığı bir arada sunmaktadır. 159 başlık(dergi) bulunmaktadır.

(E-Dergi)
Tam Metin
Yardım

BioOne1 & BioOne2

 İçerik: Biyoloji, biyokimya ve molekular biyoloji, hücre biyolojisi, zooloji, ekoloji, jeoloji, cevre bilimleri/muhendisliği alanındaki yayınları içermektedir.

Tam Metin  

BMJ Online Journals

 İçerik: BMJ Journals Collection klinik uzmanlık alanları, halk sağlığı ve kanıta dayalı tıp alanlarında önde gelen dergilerden meydana gelmektedir. Özel konulu, halk sağlığı ve kanıta dayalı tıp alanında uzman 33 otorite dergiden oluşmaktadır.

(E-Dergi)
Tam Metin
Yardım

Britannica

 İçerik: Sanat ve edebiyat, dünya ve coğrafya, sağlık ve tıp, felsefe ve din, spor ve eglence, bilim ve matematik, yaşam bilimi, toplum ve beşeri bilim, doğa bilimleri, teknoloji ve tarih vb. 120.000 madde halinde düzenlenmiş ansiklopedik bilgiler, dünya atlası, görüntü ve resimler, sözlük ve kavramlar dizisi, bazı dergilerden alınmış 300.000 makale, haber başlıkları ve web kaynakları rehberliği içeren çok yönlü bir genel bilgi kaynağıdır.

(E-Ansiklopedi)
Tam Metin

Yardım

CAB Direct

İçerik: Tarım, ormancılık, beslenme, veterinerlik, moleküler biyoloji, genetik, bioteknoloji, üreme, taksonomi, çevre vb. konuları içine alan tam metin bir veritabanıdır. CABI Ziraat Fakültesi bulunan üniversitelerin erişimine açıktır.

(E-Dergi)
Tam Metin 
Yardım

Cambridge

 İçerik: Sosyal ve beseri bilimler, fen bilimleri, eczacılık, din, müzik, dil, teknoloji, mühendislik ve mimarlık konularında Cambridge Üniversitesi taahhüdü doğrultusunda 300'den fazla hakemli dergi yayınlanmaktadır.

(E-Dergi)
Tam Metin 
Yardım

Cambridge Books Online / Kitap Listesi

 İçerik: Hukuk, sosyal bilimler, mühendislik , yasam bilimleri, fizik ve astronomi konularından oluşan 535 kitaplık Cambridge Books Online elektronik kitap veri tabanıdır.

(E-Kitap)
Tam Metin
 

Dalloz Fr

İçerik: Hukuk alanı ile ilgili konuları kapsamaktadır.

Not: Veri tabanı "kullanıcı adı" ve "şifre"si için Hukuk Fakültesi Kütüphanesi ile iletişime geçiniz.

   

DynaMED

 İçerik: Klinik olarak organize edilmiş 3.200'den fazla başlığı ile DynaMed geçerliliği, ilgili ve pratik olan en güncel içeriği sağlamaktadır. DynaMed'i uygulama sırasındaki birçok klinik soruya yanıt veren bir kaynaktır.

Tam Metin

Ebrary  /  Kitap Listesi

 İçerik: 100.000’in üzerinde elektronik tam metin kitap içeren Ebrary Academic Complete E-Kitap veritabanı, Ebrary firmasına ait 20 akademik koleksiyonu kapsamaktadır.

Ebrary üniversitemiz için 6 temel disiplinde 158 kitap ücretsiz erişime açılmıştır. Kitap Listesi İçin Tıklayınız!!!

(E-Kitap)
Tam Metin  
Yardım

EBSCOhost

 İçerik: Academic Search Complete, Business Source Complete, Discovery Service , Econlit, Communication & Mass Media Complete, Newspaper ve MasterFile  veritabanlarına tek bir arayüz üzerinden ulaşılmasını sağlamaktadır. Aktif akademik dergi sayısı 8400'e, toplam tam metin kayıt sayısı 45.000'e yükselmiştir.
Kullanım Rehberleri için Lütfen Tıklayınız!!!  

 Tam Metin,
Bibliyografik,
Öz
Yardım

E-Duke Books Scholarly Collection   /   Kitap Listesi

 İçerik: Beşeri ve sosyal bilimler alanında 1.300'den fazla e-kitabı kapsamaktadır.

(E-Kitap)
Tam Metin 

Elsevier E-Book   /  Kitap Listesi

 İçerik: Fen bilimleri alanında yaklaşık 800 kitabı kapsamaktadır.

(E-Kitap)
Tam Metin 

Emerald  /  Dergi Listesi

 İçerik: Muhasebe, maliye ve yasalar, eğitim, sağlık yönetimi, insan kaynakları ve yönetimi, endüstri sektörleri ve inovasyon, bilgi yönetimi, uluslararası işletme, kütüphane yönetimi ve kütüphanecilik, yönetim bilimleri, ekonomi ve sosyal politika, kalite yönetimi, pazarlama, faaliyet yönetimi, emlak ve mülkiyet, strateji ve genel yönetim konularında 150 derginin tam metnine erisim sağlayabilirsiniz.

 (E-Dergi)
Tam Metin
Yardım

Emerald Business, Management & Economics E-Books / Kitap Listesi

(E-Kitap)
Tam Metin
Yardım

EndNote X7 | EndNote X7 mac | EBSCO Connections - Yardim | Kurulum Yönergesi

 İçerik: EndNote bibliyografik bilgileri (örnegin kitaplar, dergiler, kataloglar, görsel veriler vb.) saklamak, yönetmek ve verileri bulmak için kullanılan özel bir veri tabanı uygulamasıdır. Bu yazılım sayesinde makale, tez vb. çalışmaların yazımı aşamasında, metin içi atıf ve referans listeleri belirlenecek formatlarda oluşturulabilir.

Kullanım Videosu İçin Lütfen Tıklayınız!!!

  Yardım

Guide to Reference

İçerik: Guide to Reference en iyi danışma kaynaklarını içeren rehber bir veri tabanıdır.

(E-Referans)  

Hein Online   Hukuk Fakültesi ve SBF IP'leri üzerinden erişime açılmıştır.

 İçerik: Hukuk konulu 650'den fazla dergiyi, ilk sayılarından itibaren indeksleyen bir veri tabanıdır.

(E-Dergi)
Tam Metin
Yardım

HukukTürk

 İçerik: Her gün güncellenen, birbirine hiperlinklerle bağlanmış T.C. Mevzuatı (Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler, B.K. Kararları, Genelgeler, Tebliğler). Kanun maddeleri ve konuları ile ilişkilendirilmiş, özü yazılmış, tasnifli İçtihatlar (Yargıtay, Danıştay, Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Haklar Mahkemesi Kararları). Resmi Gazete günlük olarak sisteme girilmekte ve değişiklikler aynı gün yerlerine işlenmektedir. Ayrıca Mevzuat Grupları, Türk Hukuk Bibliyografyası, Dilekçe ve Sözleşme örnekleri, Kanun Tasarıları, Yeni ve Değişen Mevzuat, Hukuk Sözlüğü (metinlerle ilişkilendirilmiş) ve Hukuki Duyurular gibi faydalı servisler yer almaktadır.

(E-Referans)
Tam Metin
 

IEEEXplore

 İçerik: IEEE ve IEE'nin 120'den fazla dergisi, 900 standart ve 400 yıllık konferansın bildirisinden oluşan 1950 yılına kadar inen 1,2 milyon belge. 1963'den 1987'e kadar Proceeding of the IEEE içindeki 12.000'den fazla belge ve 1913'te basılan ilk dergi Proceeding of the Institute of Radio Engineers'den başlayarak bütün sayılarda eklenmektedir.

(E-Dergi)
Tam Metin 
Yardım

IGI Global e-books

 İçerik: IGI Global yayınevinin bilgisayar bilimi ve bilisim teknolojileri konularında yayınlanmış 13 kitabı pdf formatında tam metni satın alınmıştır.

 (E-Kitap)
Tam Metin
 

Informa HealthCare (166 Dergi)  /   Dergi Listesi

  İçerik: Tıp alanındaki kaynakları kapsamaktadır.
 (E-Dergi)
Tam Metin
 

Institute Of Physics (IOP)

 İçerik: Astronomi ve astrofizik, biyoloji, kimya, bilgisayar, eğitim, mühendislik, ölçüm, materyaller, matematik, tıp, nanoteknoloji, fizik konularını kapsar. IOP veri tabanından 66 dergiye erişim sağlanmaktadır.


(E-Dergi)
Tam Metin

Yardım

International Pharmaceutical Abstracts

 İçerik: Eczacılık alanını kapsayan bibliyografik bir veri tabanıdır.

Bibliyografik Yardım

ISI-Journal Citation Reports

 İçerik: Bilimsel dergilere ait etki faktörlerini ve performans ölçümlerini içeren bir veri tabanıdır.

(E-Atıf) Yardım

ISI-Web of Knowledge

 İçerik: 1980 yılından günümüze fen bilimleri, sosyal bilimler ile sanat ve beseri bilimler alanında yayın yapan bilimsel dergilerde yayınlanan makaleleri ve bu makalelerin atıflarını indeksler.

Üç veritabanından oluşur :
Science Citation Index Expanded (SCI-Expanded)
Social Science Citation Index (SSCI)
Arts & Humanities Citation Index (AHCI)

(E-Atıf, E-Dizin)
Bibliyografik,
Öz'
Yardım

Ithenticate

 İçerik: Akademik intihal yazılımı

İntihal Yazılımı Yardım

İçtihat Bilgi Bankasi - Kazancı Bilişim

 İçerik: İçtihat Bilgi Bankası, Mevzuat Bilgi Bankası, Ana Mevzuat ve Milli Eğitim Mevzuatına erişim olanağı sağlar.

 
Tam Metin
 

İktisat-İsletme ve Finans Dergisi

 İçerik: Finans, işletme, ekonomi yayınlanan makaleler; Social Sciences Citation Index'te (SSCI), AEA (Amerikan Ekonomi Kurumu) tarafindan yayınlanan JEL ve EconLit'te, CABELL Publishing'e ait "Economics and Finance Directory"de, T.C. Merkez Bankası veri tabanında indekslenmekte ve izlenmektedir.

(E-Dergi)
 

JAMA + AMA ARSIV

İçerik: AMA; Dermatoloji, Plastik Cerrahi, Psikiyatri, Dahiliye, Nöroloji, Oftalmoloji, KBB, Pediatri, Cerrahi ve Halk Sağlığı konuları üzerine yayınlar üretmektedir. Bu paket asağıdaki dergileri kapsamaktadır.
1. JAMA, The Journal of the American Medical Association (2011 Etki Faktörü: 30.026)
2. Archives of Dermatology (2011 Etki Faktörü: 3.888)
3. Archives of Facial Plastic Surgery (2011 Etki Faktörü: 1.646)
4. Archives of General Psychiatry (2011 Etki Faktörü: 12.016)
5. Archives of Internal Medicine (2011 Etki Faktörü: 11.462)
6. Archives of Neurology (2011 Etki Faktörü: 7.584)
7. Archives of Ophthalmology (2011 Etki Faktörü: 3.711)
8. Archives of Otolaryngology – Head & Neck Surgery (2011 Etki Faktörü: 1.630)
9. Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine (2011 Etki Faktörü: 4.140)
10. Archives of Surgery (2011 Etki Faktörü: 4.239)

(E-Dergi)

JoVE

İçerik: JoVE, video tabanlı ilk hakemli bilim dergisidir. "Science Education", "General" ve "Clinical Translational Medicine" paketlerini kapsamaktadır.

(E-Dergi)
Tam Metin
 

JSTOR   Art & Science I-II-III Collections

 İçerik: Arts and Sciences I, Arts and Sciences II, Arts and Sciences III, Arts and Sciences IV, Arts & Sciences Complement, Business, Ecology & Botany, General Science, Language & Literature, Mathematics & Statistics, Music konularını kapsayan 1.300'den fazla akademik dergiye tam metin erişim sağlar.

(E-Dergi)
Tam Metin
Yardım

JURIS Spectrum

İçerik: Alman hukuk veri tabani hukuk ve işletme alanlarında 25 milyondan fazla belge ile kapsamlı, güvenilir ve zamanında bilgi sağlamaktadır. İçeriğindeki derinlemesine yorumlar ve uzmanlar için pratik bilgiler ile önemli bir kaynaktır.

   

KARGER

 İçerik: Tıp alanındaki 80 dergiye tam metin erişim verir.

Tam Metin 
 

Kluwer Law International

 İçerik: Hukuk alanındaki 21 dergiye tam metin erişim sağlamaktadır.

Tam Metin  

Library, Information Science & Technology Abstracts with Fulltext

 İçerik: Kütüphanecilik ve bilgi bilimleri konularıyla ilgili bibliyografik bilgilere erişim olanağı sağlar.

 (E-Dizin)
Tam Metin,
Bibliyografik,
Öz
Yardım

Mary Ann Liebert

 İçerik: Bioteknoloji, biyomedikal araştırma, yaşam bilimleri, klinik tıp, cerrahi, hukuk, çevre bilimi ve sürdürülebilirlik konularında yayınları kapsar.

Tam Metin  

MathSciNet

 İçerik: Matematikle ilgili yayınlar günlük olarak, eleştiriler aylık olarak güncelleştiriliyor. Orijinal çalışmaları elde etmek için çevrim içi dergi makalelerine, elektronik dergilerin kendi web sayfalarına, Amerikan Matematik Derneği’nin kitap satış merkezine baglantıları da mevcut. 2 milyondan fazla çevrimiçi makaleyi kapsamaktadır.

(E-Dizin)
Tam Metin,
Bibliyografik,
Öz
 

McGrawHill Access Medicine   /   Kitap Listesi

 İçerik: Genel tıp veri tabanıdır.


 

MyiLibrary / Kitap Listesi

İçerik: Çeşitli konuları kapsayan 77 elektronik kitap erişime sunulmuştur.

  Yardım

NATURE

 İçerik: Temel olarak Biyoteknoloji, Dişçilik, Eczacilik, Ekoloji, Fizik, İmunoloji, Kanser, Kimya, Malzeme Bilimi, Mikrobiyoloji, Yer Bilimleri gibi 11 konudan oluşmaktadır.Nature Research, Nature Reviews Journals, Nature Clinical Practices Series, NPG Academic and Society Journals'ları kapsamaktadır. Science FTE’sine göre tam zamanlı akademisyen, araştımacı, personel ve öğrenci sayısı alınmaktadır.

(E-Dergi)
Tam Metin
 

 Naxos Dijital Kütüphane Hizmetleri

İçerik:- Naxos Müzik Kütüphanesi (Naxos Music Library)

Ses kalitesi: 64 kbps / CD’ye yakın kalitede bir müzik kütüphanesidir.
Eş zamanlı kullanıcı sayısı: 10

- Naxos Müzik Kütüphanesi Caz (Naxos Music Library Jazz)

Ses kalitesi: 64 kbps / CD’ye yakın kalite jaz müzik kütüphanesidir.
Eş zamanlı kullanıcı sayısı: 10

- Naxos Sesli Kitap Kütüphanesi (Naxos Spoken Word Library)

Ses kalitesi: 64 kbps / CD’ye yakın kalitede, sesli kitap kütüphanesidir.
Eş zamanlı kullanıcı sayısı: 5

- Naxos Video Kütüphanesi (Naxos Video Library)
Video kütüphanesidir. Eş zamanlı kullanıcı sayısı: 10

 

 

 

 

OVID

 İçerik: 279 Dergiye tam metin online erişim sağlanmaktadır.

(E-Dergi)
Tam Metin
Yardım

OverDrive

 İçerik: OverDrive binlerce yayıncıdan sağladığı 300.000’den fazla sesli kitap, e-kitap, video ve müzik formatlarını içeren bir koleksiyondan oluşmaktadır. OverDrive dünyasinda sesli kitaplar ve e-kitaplar hemen hemen tüm konularda mevcuttur: Alanındaki en iyi iş, kariyer & profesyonel gelişim, teknoloji, seyahat, yabanci diller, kişisel gelişim, sosyal çalısmalar, ve literatür kitaplarını  OverDrive’da bulabilirsiniz. Kullanıcılar, dijital kitapları, 7/24 bilgisayarları yanında cep telefonlarından, iPod® ‘larindan okuyabilirler; spor yaparken veya otobüsteyken,  MP3 üzerinden dinleyebilirler.

(E-Kitap)
Yardım

Oxford University Publication   /  Dergi Listesi

 İçerik:  Oxford University Press tarafindan yayımlanan 172 dergiye tam metin erişim sağlar. Sanat, beşeri bilimler, biyokimya, moleküler, biyoloji, çevrebilim, iletişim, bilgisayar, mühendislik, genetik, ekonomi, işletme, sağlık, tarih, dil, edebiyat, hukuk, matematik, istatistik, tıp, müzik, felsefe, siyaset bilim, din, psikoloji, sosyoloji konularını kapsar.

(E-Dergi)
Tam Metin  
Yardım

ProQuest Dissertations and Theses Global

 İçerik: Mühendislik, Tıp Bilimleri, Fizik, Psikoloji, Eğitim, Edebiyat, Felsefe, Sosyal Bilimler, İletişim ve Sanat konularına kadar tüm akademik alanlardaki doktora ve master tezlerini kapsamaktadır.

Tam Metin
Yardim

PsycArticles

 İçerik: American Psychological Association(APA) tarafından hazırlanmıştır ve psikoloji alanında tam metin hakemli akademik  ve bilimsel makaleler kaynağıdır. Bu veri tabanı 49’u APA 11’i bağlı kurumlar tarafından yayınlanan 60 dergiden 122.000’in üzerinde makale içermektedir.

Tam Metin  

Reaxys

 İçerik: Organik, inorganik kimya ve ilgili disiplinlerdeki bilimadamları için web tabanlı çözümler sunmaktadır; CrossFire Belstein, Gmelin ve Patent Chemistry veri tabanlarının birleştirilmiş içeriğine dayanır. Veri tabanı ile madde ve reaksiyon dosyalarına, tekli ve çoklu adım reaksiyonlarına ulaşılabilmektedir. 600.000’den fazla dergi makalesi ve reaksiyon bilgisi içeren patent kaydı mevcuttur.

Bibliyografik  Yardım

Royal Society of Chemistry (RSC)

İçerik: Analitik kimya, biyomoleküler kimya, biyometal, biyoteknoloji, katalizörler, kimyasal biyoloji, kristal mühendisligi, çevre bilimi, yeşil kimya, inorganik kimya, malzeme bilimi, medikal bilimleri, nano bilimi, doğal ürünler, organik kimya, fotokimyasal bilimler, fotobiyolojik bilimler, fiziko-kimya, polimer bilimler, yumuşak malzemeler, ve sistemler biyolojisi konu alanlarını kapsayan 40 dergiye 1841 yılından günümüze erişim imkanı sunmaktadır.

(E-Dergi)
Tam Metin
Yardım 

SAGE

 İçerik: İşletme, Beşeri Bilimler, Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri, Teknoloji ve Tıp gibi konularda 579 dergiye tam metin erişim imkânı sağlar.

(E-Dergi)
Tam Metin  
Yardım

SCIENCE(AAAS)

 İçerik: Yasam Bilimleri, Sosyal Bilimler, Fiziksel ve Uygulamalı Bilimler

(E-Dergi)
Tam Metin
 

ScienceDirect

 İçerik: Ağırlıklı olarak fen bilimleri alanındaki 2159 dergiye 1997 yılından günümüze kadar tam metin erişim imkanı verirken, önceki yıllara da bibliyografik erişim sağlar.
ELSEVIER SD (2010-2012): 2069 dergiye erişim sağlanmaktadır. 177 dergi başlığı için sürekli erişim hakkı sağlanmıştır.

(E-Dergi)
Tam Metin
Yardım

SciFinder Scholar -- -- (Veri tabanını kullanabilmek için lütfen kayıt olunuz.)
-- -- Şifre almak için tıklayınız.

 İçerik: SciFinder; 1500’den fazla güncel dergi ve 63 patent birimine ait patent bilgilerini içerir. 1500 ana derginin listesine http://www.cas.org/expertise/cascontent/caplus/corejournals.html adresinden erişebilirsiniz.

Ayrıca 67 milyondan fazla organik ve inorganik madde bilgisi, 63 milyondan fazla biyolojik dizi, 56 milyondan fazla kimyasal reaksiyonu bünyesinde bulundurup, tarama olanağı sağlamaktadır.

(E-Dizin)
Bibliyografik,
Öz
Yardım

Scopus

 İçerik: Fizik, kimya, matematik, mühendislik, sosyal bilimler, psikoloji, ekonomi, biyoloji, tarım ve çevre bilimleri ve fen bilimleri

(E-Atif, E-Dizin)
Bibliyografik,
Öz
Yardım

SPORTDiscus with Full Text
İçerik: Spor ve spor hekimliği dergilerine yönelik kapsamlı tam metin kaynağıdır.

(E-Dergi)
Tam Metin
 

SPRINGER LINK

 İçerik: Kimya, bilgisayar bilimi, ekonomi, mühendislik, çevre bilimleri, yer bilimleri, hukuk, yaşam bilimleri, matematik, tıp, fizik ve astronomi konularını kapsar.

(E-Dergi)
Tam Metin
Yardım

SPRINGER LINK - E-Books Collection  /  Kitap Listesi

 İçerik: Genel

(E-Kitap)
Tam Metin
Yardım

SPRINGER - Biomedical & Life Science E-Books Collection  Kitap Listesi

 İçerik: Yaşam bilimleri

(E-Kitap)
Tam Metin
Yardım

SPRINGER - Chemistry & Materyals Science E-Books Collection  /  Kitap Listesi

 İçerik: Kimya

(E-Kitap)
Tam Metin
Yardım

SPRINGER - Earth & Environmental Science E-Books Collection   /   Kitap Listesi

(E-Kitap)
Tam Metin
Yardım

SPRINGER - Humanities - Social Science Law E-Books Collection   /   Kitap Listesi

(E-Kitap)
Tam Metin
Yardım

SPRINGER - Medicine E-Books Collection   /  Kitap Listesi

 İçerik: Tıp

(E-Kitap)
Tam Metin
Yardım

SPRINGER - Physics and Astronomy E-Books Collection   /  Kitap Listesi

(E-Kitap)
Tam Metin
Yardım

Swisslex

 İçerik: İsviçre hukukunu kapsar.

Tam Metin  

Taylor & Francis

 İçerik: 1626 Akademik dergiye erişim sağlamaktadır.

(E-Dergi)
Tam Metin
 

Taylor & Francis E-Books   /   Kitap Listesi

(E-Kitap)
Tam Metin
 

Taylor & Francis E-Books - CRC Press   /   Kitap Listesi
Kullanım Rehberi: Video için tıklayınız!

(E-Kitap)
Tam Metin
 

Thieme e-Books     /    Kitap Listesi

İçerik: Thieme’nin Tıp ve Yaşam Bilimleri alanlarındaki elektronik ders kitaplarını içerir. Bu ders kitapları, öğrenciler için Tıp bölümü müfredatını sistematik olarak işler. 

Şu anda Anatomi, Temel Bilimler, Klinik Bilimler, ve Radyoloji alanlarında 65 kitap bulunmaktadır.

 (E-Kitap)
Tam Metin
 

Thieme e-Journals    Tıp Fakültesi IP'si üzerinden erişime açılmıştır.

 İçerik: Tıp konusunda 31 dergi ve kimya konusunda 5 dergiye 2000 yılından günümüze tam metin erişim sağlanır.

Tam Metin
 

T.C. Resmi Gazete Bilgi Merkezi

 İçerik: Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Resmi Gazete, eş zamanlı olarak internet ortamına aktarılmakta olup, Başbakanlık Bilgi İşlem Başkanlığı'nın teknik desteği ile Resmi Gazete Bilgi Sistemi olarak yayınlanmaktadır.

(E-Gazete)
Tam Metin
 

Ulakbim Ulusal Veritabanları

 İçerik: ULAKBİM tarafından oluşturulmakta olan ulusal veri tabanları; Sağlık Bilimleri, Mühendislik ve Temel Bilimler, Sosyal ve Beşeri Bilimler, Yaşam Bilimleri ve Hukuk olmak üzere 5 ayrı konu alanındadır. Makaleler, konu uzmanları tarafından, kavramsal dizinlerden (Thesaurus) seçilen terimlerle indekslenmektedir.

Konu bazlı veri tabanlarının içeriğini oluşturan Türkçe bilimsel dergiler, ilgili konudaki akademisyenlerden olusan Akademik Komiteler danışmanlığında belirlenen akademik ve editoryal başlıklardan oluşan dergi değerlendirme kriterlerine bağlı olarak belirlenmektedir. Dergi makaleleri ULAKBIM Cahit Arf Bilgi Merkezi konu uzmanları tarafından kavramsal dizinlerden (Thesaurus) seçilen terimlerle indekslenmektedir.


 

ULRICH'S Periodicals Directory

 İçerik: Dünya çapında yayınlanmış süreli yayınlar hakkında bilgi sağlayan bibliyografik bir veri tabanıdır. 300.000'den fazla süreli yayının, yayımcısı, iletişim adresi, hangi dizinler tarafından indekslendiği, editörleri, web adresleri, abonelik ücreti, eski isimleri vb. ayrıntılı bilgilerini sunar.

(E-Seçim
Rehberi)
Bibliyografik
 

UpToDate

 İçerik: Klinik bilimlere yönelik kanıta dayalı bilgi kaynağıdır
 İçerik ve Özellikler için PDF

Tam Metin
Yardım

Westlaw International

  İçerik: Uluslararası anlamda hukuk ve iş dünyası konularını kapsar. 2000’den fazla etkili hukuk dergisine, kanuni hükümlere, dava sonuçlarına, 5000’den fazla hukuk kitabına, d ünyadan önemli haber bültenlere tam metin erişim sağlamaktadır.

Tam Metin  

WILEY InterScience

 İçerik: Wiley firmasının yayımladığı, İşletme, Kimya, Bilgisayar, Çevre, Eğitim, Mühendislik, Hukuk, Matematik, İstatistik, Fizik, Tıp, Astronomi, Psikoloji, Sosyal Bilimler konularını içeren, 468 adet derginin 1998 yılından itibaren tam metin erişim sağlar.

(E-Dergi)
Tam Metin
Yardım

WlLEY36 Online Books

  İçerik: Fen bilimleri alanında 36 tane elektronik kitabı kapsamaktadır.

 (E-Kitap)
Tam Metin
 
12 Ağustos 2014 , Salı