Kütüphanelerarası Ödünç Verme

*Bu hizmetten yararlanmak isteyen kullanıcılarımızın üyesi oldukları birim kütüphanesine şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Fakülte kütüphaneleri iletişim bilgileri


Amaç

Bu talimat Kütüphanelerarası işbirliği, ILL (Inter Library Loan) Ankara Üniversitesi Fakülte Kütüphaneleri’nde bulunmayan kitap/makalelerin, Türkiye’deki diğer üniversite ve araştırma kütüphanelerinden ödünç alınabilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam
Bu hizmetten yararlanmak isteyen kullanıcılarımızın izleyeceği yöntemi ve uymaları gereken kuralları kapsar.

Uygulama
1. Bu hizmetten Üniversitemiz akademik personeli yararlanabilmektedir.

2. İstekte bulunulmadan önce kaynağın koleksiyonumuzda olup olmadığı Çevrimiçi Katalog’dan kontrol edilmelidir.

3. ILL işlemi tamamen istek yapılacak kütüphanenin ödünç verme politikasına göre yürütülür (aynı anda en fazla kaç kitabın ne kadar süreyle ödünç alınabileceği)

4. Dergiler, danışma kaynakları, tezler, reserve birimindeki kitaplar ve üzerinde ödünç verilmez ibaresi bulunan kitaplar için yapılan istekler geçersiz sayılır.

5. ILL yoluyla Ödünç alınan kitaplar, ilgili kurum tarafından istekte bulunulan fakülte kütüphanemize gönderilir. Kullanıcılarımız gelen kitapları yine istekte bulunulan fakülte kütüphanemizden teslim alabilirler. ILL kapsamında ödenen tüm fotokopi ve kargo ücretleri istekte bulunan kullanıcıya aittir.

6. Kullanım süresi biten kitaplar, teslim tarihinden en az üç gün önce kütüphanemize eksiksiz ve yıpratılmamış halde teslim edilmelidir.

7. Kitabın zamanında iade edilmemesi veya kaybedilmesi durumunda, yayının ödünç alındığı kütüphanenin kuralları geçerlidir.

Diğer Kütüphanelerin Ankara Üniversitesi Kütüphanesinden Yararlanma Koşulları;

1. İstekte bulunulmadan önce kitabın Ankara Üniversitesi Kütüphanesi koleksiyonunda olup olmadığı Çevrimiçi Katalog dan taranarak kontrol edilmelidir.

a) Müracaat eserleri, (sözlük, ansiklopedi, indeks, vb.),

b) Süreli yayınlar (dergi, gazete, haber bülteni, vb.),

c) Ders kitapları,

d) Ayırtılmış (rezerv) kitaplar,.

f) Basılı ya da basılı olmayan lisans ve lisansüstü tezler,

g) Atlas, harita, film,slâyt gibi gör-işit malzemeler.

gibi kaynaklar ödünç verilmez.

2. Kütüphanemizden kitap ödünç almak isteyen araştırmacılar, bağlı bulundukları kurumun yetkili kütüphanecisine isteklerini iletirler. Yetkili kütüphaneci, istekleri Kütüphanelarası İşbirliği Takip Sistemi (KİTS) programından giriş yaparak Ankara Üniversitesi Kütüphanesi’ne bildirir.

3. Üniversite ve araştırma kurumlarının kütüphanelerine en fazla 3 adet kitap, 30 gün süreyle verilir.

4. Ödünç alınan kitapların süresi üzerinde ayırtma/rezerv yoksa 1 (bir) defa uzatılabilir.

5. Ödünç kitap almak isteyen kütüphanenin hesabında iadesi gecikmiş kitap bulunduğunda, söz konusu kütüphaneden gelecek yeni istekler işleme konulmaz.

6. İade süresi geçen her kitap için günlük gecikme cezası uygulanır.

7. Hesabında gecikmiş kitap bulunan kütüphaneye hatırlatma e-postası gönderilir. Hatırlatmalara rağmen kitap iade edilmezse, kayıp kitap prosedürü uygulanır ve bunun için belirlenen ceza ödenmedikçe bu kütüphaneden gelen istekler karşılanmaz.

8. Kitapların kullanımı sırasında ortaya çıkabilecek zararlardan (iade süresi geçmesi, hasar görmesi ve -kargo dahil- kayıplardan) istek yapan kütüphane sorumlu tutulur.

9. Ankara Üniversitesi Kütüphanesi’nden kitap ödünç almak isteyen kütüphane, gecikme cezaları ve kitap kayıpları ile Ankara Üniversitesi Kütüphaneleri Yönetmeliği’nin 13. ve 14. maddelerini kabul etmiş sayılır.

10. İstekte bulunan kütüphane, gönderilen ve iade alınan kitapların kargo ücretini ödemekle yükümlüdür.

Açıklamalar:
1. Ödünç istenen kitabın geliş süresi kitabı gönderen kuruma ve postada geçen zamana göre değişmektedir.
2. İstekte bulunan kullanıcımız, telif haklarını ihlal etmeden kitabı kullanmayı ve istenen süre içinde iade etmeyi kabul etmiş sayılır.
3. ILL kapsamında getirtilen kitapların istekte bulunulan kütüphaneye zamanında teslim edilmesi son derece önem arz etmektedir. Geciktirilmesi halinde ilgili kütüphane konuyu bireysel değil kurumsal olarak değerlendirmekte ve daha sonraki kitap istekleri gönderilmemektedir.

Kütüphanelerarası İşbirliği Protokolleri

*Akademik personellerimiz Ankara Üniversitesi ile aşağıda belirtilen üniversiteler arasında yapılan protokol çerçevesinde adı geçen üniversite kütüphanelerinden yararlanabilir.
*Bunun için kütüphaneler arası işbirliği formunu doldurup, üyesi olduğunuz birim kütüphanesine şahsen başvurmanız gerekmektedir.
*Kütüphaneler arası işbirliği formunu İNDİR
*İlgili Protokollerden sadece öğretim elemanları/üyeleri yararlanabilir. Bu protokoller harici ödünç istekleriniz için yukarıdaki yönergeyi izleyiniz.

Ankara Üniversitesi – Gazi Üniversitesi Kütüphanelerarası İşbirliği Protokolu

Ankara Üniversitesi – Bilkent Üniversitesi Kütüphanelerarası İşbirliği Protokolu

Ankara Üniversitesi – Ortadoğu Teknik Üniversitesi Kütüphanelerarası İşbirliği Protokolu

Ankara Üniversitesi – Atılım Üniversitesi Kütüphanelerarası İşbirliği Protokolu

Ankara Üniversitesi – Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Kütüphanelerarası İşbirliği Protokolu

Ankara Üniversitesi – Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Kütüphanelerarası İşbirliği Protokolu

Ankara Üniversitesi – Başkent Üniversitesi Kütüphanelerarası İşbirliği Protokolu

Ankara Üniversitesi – Çankaya Üniversitesi Kütüphanelerarası İşbirliği Protokolu

Ankara Üniversitesi – Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Kütüphanelerarası İşbirliği Protokolu

Ankara Üniversitesi – Anayasa Mahkemesi Kütüphanelerarası İşbirliği Protokolu

Ankara Üniversitesi – Hacı Bayram Veli Üniversitesi  Kütüphanelerarası İşbirliği Protokolu

Ankara Üniversitesi – Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Kütüphanelerarası İşbirliği Protokolu

Ankara Üniversitesi – Sayıştan Başkanlığı Kütüphanelerarası İşbirliği Protokolu

Ankara Üniversitesi – Maden Tetkik Ve Arama Kütüphanelerarası İşbirliği Protokolu